Εφημερεύοντα νοσοκομεία

Για εφημερίες νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς πατήστε: εδώ

Για εφημερίες νοσοκομείων Θεσσαλονίκης πατήστε: εδώ

Πηγή: Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύη