Η βιομηχανική παραγωγή έκανε “βουτιά” 5,2% τον Οκτώβριο

fougara

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής παρουσίασε μείωση κατά 5,2% του μηνός Οκτωβρίου 2013, εν συγκρίσει με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2012, έναντι αύξησης 3,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 3,8%, έναντι μείωσης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της .

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 5,2% το μήνα Οκτώβριο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2012, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 15,0%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.
β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 5,9%.
Ειδικότερα, στην μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ξύλου και φελλού, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
γ. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 0,8%
δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 3,7%

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 3,8% της περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2012, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 9,5%.
β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 1,7%.
γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 8,6%.
δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 2,7%.