Βιοχάλκο: Διαγράφονται οι μετοχές της από το Χ.Α.

indexΗ εταιρεία Βιοχάλκο, διαγράφηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ενώ μετά το τέλος της σημερινής χρηματιστηριακής συνεδρίας θα αφαιρεθούν και οι μετοχές της από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστήριου Αθηνών.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Viohalco, μετά τη διαγραφή της από το ΓΕΜΗ, υποβλήθηκε προς την ΕΧΑΕ ΕΧΑΕ+8,70% το σχετικό υπ΄αριθμ. πρωτ.: K2-7159/2.12.2013 πιστοποιητικό διαγραφής της εταιρείας από το ΓΕΜΗ, προκειμένου να διαγραφεί και από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία επισημαίνει:

Σε συνέχεια της από 12.11.2013 (αριθμ. πρωτ.:19346/12.11.2013) ανακοίνωσης της εταιρείας ΒΙΟΧΑΛΚΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (στο εξής η Εταιρεία), όπως τροποποιήθηκε με την από 22.11.2013 (αριθμ. πρωτ.: 19969/22.11.2013) ανακοίνωση, η Viohalco SA/NV, δια του υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 2α Δεκεμβρίου 2013 η Εταιρεία διαγράφηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και ακολούθως, υποβλήθηκε προς την εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. το σχετικό υπ΄αριθμ. πρωτ.: K2-7159/2.12.2013 πιστοποιητικό διαγραφής της Εταιρείας από το ΓΕΜΗ, προκειμένου να διαγραφεί η Εταιρεία και από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

H αφαίρεση των μετοχών της εταιρείας από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστήριου Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.