Η Βαρβάκειος χρωστά 2 εκατ. ευρώ στο Δήμο Αθηναίων

F746DCE6BDA5F8EFF0550A9D873C34C6Η συνολική οφειλή προς το δήμο Αθηναίων από καθυστερούμενα μισθώματα των καταστημάτων της Βαρβακείου Αγοράς, ανέρχεται σε ποσό που ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έγγραφο του γενικού γραμματέα του δήμου Αθηναίων, Θεόδωρου Λιβάνιου, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή. Ειδικότερα, το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από ερώτηση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Γιώργου Γερμενή, με την οποία καλούσε την κυβέρνηση να απαντήσει πώς θα ανακουφίσει τους εμπόρους της Βαρβακείου από το χρέος τους προς το δήμο Αθηναίων.

Στο χώρο της Βαρβακείου Αγοράς, ο δήμος Αθηναίων εκμισθώνει 100 ιχθυοπωλεία (65 πάγκοι και 35 καταστήματα), 37 κρεοπωλεία, τρία κυλικεία, οκτώ παντοπωλεία και 48 οπωροπωλεία. Ωστόσο, η συνολική οφειλή αυτών από καθυστερούμενα μισθώματα τα τελευταία χρόνια, ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ και για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων οφειλών, η οικονομική υπηρεσία του δήμου Αθηναίων εφαρμόζει τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), περί αυστηρών ειδοποιήσεων- συστάσεων, βεβαιώσεων οφειλών, κατασχέσεων κλπ.

Εξάλλου, στο έγγραφο γίνεται και αναφορά σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2010 να μην προβεί σε αναπροσαρμογή των μισθωμάτων των καταστημάτων της Βαρβακείου πλατείας και της Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς μέχρι τη λήξη εκάστης μίσθωσης. Σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος και με αντίστοιχες αποφάσεις, ικανοποιήθηκαν αιτήματα μείωσης μισθωμάτων κατά 20% σε όσους μισθωτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον βάσει οικονομικών στοιχείων που προσκόμισαν οι ίδιοι.

Αξίζει να σημειωθεί πως, εντός του 2013, μειώθηκαν οι αρχικές τιμές εκκίνησης δημοπρασιών κατά 35% περίπου, εφόσον οι διαδοχικές διαγωνιστικές διαδικασίες υπήρξαν άγονες, ως αποτέλεσμα της υπάρχουσας κατάστασης.