Υπέρ της παρακολούθησης πολιτών η πλειοψηφία στην Αμερική

nsaΣυμφωνεί με τις παρακολουθήσεις πολιτών η πλειοψηφία των Αμερικάνων, ως ένα μέσο για την έρευνα “τρομοκρατικών απειλών”.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση που έγινε από την Washighton Post και το Ινστιτούτο Pew ο 56% των ερωτηθέντων εγκρίνει την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών σε εκατομμύρια πολίτες, σε αντίθεση με το 41%.

Ακόμα το 62% θεωρεί πως είναι σημαντικό η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ερευνά την ύπαρξη τρομοκρατικών απειλών, σε αντίθεση με την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των προσώπων, ενώ το ένα τρίτο των ερωτηθέντων έχει αντίθετη γνώμη.

Τέλος, το 45% θεωρεί πως θα έπρεπε η κυβέρνηση  να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει όλες τις δραστηριότητες των αμερικανών πολιτών στο διαδίκτυο για να εμποδίσει την εκδήλωση τρομοκρατικών ενεργειών, ενώ το 52% θεωρεί ότι μία τόσο προχωρημένη παρακολούθηση δεν θα έπρεπε να είναι δυνατή.