Η ΤτΕ συνιστά προσήλωση στις διαρθρωτικές αλλαγές

tte

Η Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2013 που θα υποβληθεί αύριο, Τρίτη, στη Βουλή και το Υπουργικό Συμβούλιο, αναφέρεται στην ανάγκη προσήλωσης της οικονομικής πολιτικής στις διαρθρωτικές αλλαγές.

Στην έκθεση θα εμπεριέχεται πρόβλεψη για ανάπτυξη το 2014 και θα υπογραμμίζεται πως η διορθωτική προσαρμογή βασικών μεγεθών, αποτελεί την απαρχή της εξισορρόπησης και αναδιάρθρωσης της οικονομίας.

Υπέρ της συνέχισης των περικοπών δαπανών και εξυγίανσης του δημόσιου τομέα θα τάσσεται Κεντρική Τράπεζα, ωστόσο θα συνιστά προσοχή στο σκέλος της αύξησης των εσόδων, ώστε να μην ληφθούν φορολογικά μέτρα που θα πλήττουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και θα εστιάζει  στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στην πάταξη της φοροδιαφυγής.

Τέλος, θα υπογραμμίζεται πως η δυσλειτουργία του διαύλου των τραπεζικών πιστώσεων αποτελεί ένα πρόσκομμα στην οικονομική ανάκαμψη και ότι η υπερχρέωση νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχει οδηγήσει στην συσσώρευση υψηλού και αυξανόμενου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο πλαίσιο αυτό θα ζητείται από τις τράπεζες να δημιουργήσουν ειδικές δομές για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.