ΤτΕ: Το 2014 οι μειώσεις μισθών θα είναι περιορισμένες

ArticleImage_139042-jpg

Πολύ περιορισμένη θα είναι η μέση μείωση των αποδοχών το 2014 τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα εν συγκρίσει με την τελευταία διετία. Για ορισμένες μάλιστα κατηγορίες εργαζομένων το επίπεδο των μισθών θα παραμείνει σταθερό, ενώ ο μέσος χρόνος εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, που μειωνόταν από το 2008, ενδέχεται να αρχίσει να αυξάνεται σταδιακά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως διατυπώνονται στην ενδιάμεση έκθεση νομισματικής πολιτικής.

Κατά 1,7% θα μειωθεί το 2014 στο σύνολο της οικονομίας το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και κατά 2,2% στον επιχειρηματικό τομέα, αντανακλώντας και την ελαφρώς ταχύτερη άνοδο της παραγωγικότητας, καθώς θα αρχίσει να ανακάμπτει η οικονομία.

Υπερκαλύπτεται ο στόχος του δευτέρου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος την τριετία 2012-2014 κατά 15%, καθώς η σωρευτική μείωση στην εν λόγω τριετία θα φθάσει το 21,7%.

Για το 2013, όπως αναφέρει η ΤτΕ, συνεχίστηκε η μεγάλη μείωση των μέσων αποδοχών στο σύνολο της οικονομίας.