Τρίμηνο επίδομα ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους

Παρά την πρόβλεψη του Μνημονίου για κατάργηση του δικαιώματος επιδότησης από φέτος για όσους είχαν επιδοτηθεί για 450 ημέρες την προηγούμενη 4ετία και για 400 ημέρες, όσοι εποχικά εργαζόμενοι μείνουν χωρίς δουλειά από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 και μετά, έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν για άλλους 3 μήνες το επίδομα ανεργίας.

Από την 1/1/2014, τροπολογία που κατέθεσε ο υφυπουργός Εργασίας Β. Κεγκέρογλου στο νομοσχέδιο “Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Άλλες Διατάξεις” το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ θα καταβάλλεται σε εποχιακά απασχολούμενους οι οποίοι είχαν από 100 έως 179 ημέρες εργασίας.

Για να εισπράξουν το επίδομα ανεργίας, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι εποχικά εργαζόμενοι να υποβάλουν έγγραφη δήλωση προς τον ΟΑΕΔ.

Στη ρύθμιση εντάσσονται οι δικαιούχοι που η εργασιακή τους σχέση λύθηκε από 01/09/2013 και μετά.

Με την τροπολογία που κατατέθηκε δίνεται η δυνατότητα να χορηγηθεί επιπλέον επίδομα ανεργίας για τρεις μήνες σε εποχικά εργαζόμενους αρκεί να έχουν πραγματοποιήσει από 100 έως 149 ημέρες εργασίας, κατά το τρέχον έτος.

Το ίδιο ισχύει και για όσους πραγματοποίησαν από 150 έως 179 ημέρες εργασίας.