Το 95.8% των μαθητών διδάσκεται 2 ή και περισσότερες ξένες γλώσσες

0524250A7BA442203B3475D7BFD3C32DΈκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης

Το 95.8% των Ελλήνων μαθητών διδάσκονται 2 ή και περισσότερες γλώσσες, ποσοστό που φέρνει την Ελλάδα στην 4η θέση στον τομέα αυτό σύμφωνα με τη νέα έκθεση παρακολούθησης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education and training monitor). Υψηλότερα ποσοστά εμφανίζουν το Λουξεμβούργο η Ιταλία και η Φινλανδία ενώ ο μέσος όρος των 28 κρατών της ΕΕ διαμορφώνεται στο 63%
1. Λουξεμβούργο 100%

2. Ιταλία 98.8%

3. Φινλανδία 96.5%

4. Ελλάδα 95.8%

5. Μάλτα 95.5%

6. Ρουμανία 95.4%

7. Πολωνία 93.4%

8. Κύπρος 92.9%

9. Εσθονία 90.6%

10. Δανία 81.6%

Στα θετικά που καταγράφει η έκθεση είναι η μείωση της σχολικής διαρροής κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες (10.1% από 13.5% το 2012) ποσοστό πιο χαμηλό από το 12% του μέσου όρου. Να αναφέρουμε ότι ο εθνικός στόχος είναι η διαμόρφωση του ποσοστού της σχολικής εγκατάλειψης στο 9.7% το 2020.

Αύξηση παρουσιάζει και ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 30-34 που ολοκληρώνουν τριτοβάθμιες σπουδές με το ποσοστό να φθάνει το 34.9% έναντι το 28.6% το 2012. Επίσης μεγάλη αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών με ικανότητες χρήσης Η.Υ αφού από το 13% το 2012 έφθασε το 24% το 2013.

Στα αρνητικά είναι το χαμηλό ποσοστό των Ελλήνων που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου μάθησης καθώς φθάνει μόλις στο 3% με τον μέσο όρο της ΕΕ να είναι στο 10.5% Επίσης η έκθεση καταγράφει και τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης των αποφοίτων συγκριτικά με το μέσο όρο της ΕΕ.

Η έκθεση περιλαμβάνει 28 εκθέσεις ανά χώρα καθώς και ένα εργαλείο απεικόνισης με συγκρίσιμα δεδομένα, βάσει των οποίων αξιολογούνται οι επιδόσεις και η πρόοδος των κρατών μελών όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» (ΕΚ 2020).

Η επόμενη έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα δημοσιευθεί στα τέλη του 2015.