Το 90% του συνολικού ποσού των δανείων έλαβε η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα

dnt_new

Σύμφωνα με έκθεση του διεθνούς οργανισμού χρηματοπιστωτικής στήριξης, που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα, τρείς χώρες της Ευρώπης που τελούν υπό προγράμματα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, έλαβαν το 90% του συνολικού ποσού των δανείων που χορήγησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατά το τρέχον οικονομικό έτος.

Η Ιρλανδία έλαβε το μεγαλύτερο ποσό, 4,0 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια, ακολουθούμενη από την Πορτογαλία (3,6 δισεκατομμύρια) και την Ελλάδα (3,2 δισεκατομμύρια).

Η Κύπρος, τέταρτη χώρα της ευρωζώνης που τέθηκε σε πρόγραμμα διεθνούς χρηματοπιστωτικής βοήθειας, δεν συνυπολογίζεται στην έκθεση αυτή, καθώς εγκρίθηκε τον Μάιο.

Το ΔΝΤ χορήγησε το 2013 συνολικά, 12,0 δισεκατομμύρια ευρώ σε έντοκα δάνεια, στα οποία προστίθενται δάνεια υπό ειδικό καθεστώς ύψους περίπου 1 δισεκ. ευρώ που χορήγησε σε φτωχές χώρες.