Τέσσερις προσφορές για τον Αστέρα Βουλιαγμένης

asteras

Τέσσερα επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ε.»

Με βάση το ΤΑΙΠΕΔ, δεσμευτικές προσφορές κατέθεσαν τα ακόλουθα επενδυτικά σχήματα:

  •  Κοινοπραξία των COLONY CAPITAL ACQUISITIONS LLC και DOLPHIN CAPITAL INVESTORS LTD
  • JERMYN STREET REAL ESTATE FUND IV LP, ένα fund το οποίο διαχειρίζεται η AGC JERMYN STREET IV
  • LAMDA ERGA ANAPTYXIS S.A
  • PLEPI HOLDINGS LTD, ένα επενδυτικό σχήμα το οποίο ελέγχεται από μέλη των οικογενειών Κωνσταντακόπουλου και Olayan

Σε επόμενη συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ θα αποφασίσει, από κοινού με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., για την εγκυρότητα των προσφορών των υποψηφίων, μετά από εισήγηση των χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων και των δυο πλευρών.

Στη συνέχεια θα προβούν στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών.