Τέσσερις προσφορές για το Ξενία Σκιάθου εξετάζει το ΤΑΙΠΕΔ

xeniaskiathou

Προσφορές για την αξιοποίηση του Ξενία Σκιάθου υπέβαλαν τέσσερα επενδυτικά σχήματα την Παρασκευή, στο πλαίσιο του πλειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ.

Οι τέσσερις ενδιαφερόμενοι είναι:

DIMAND Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων και Κατασκευών, Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.

Κοινοπραξία Νότιες και Ανατολικές Σποράδες

Παύλος Τόγκας

ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Διαφορετική η εικόνα για τα Ξενία Τσαγκαράδας και Άνδρου, καθώς δεν υποβλήθηκαν προσφορές, με αποτέλεσμα το ΤΑΙΠΕΔ να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα νέες διαδικασίες αξιοποίησης των ακινήτων. Τα δύο ξενοδοχεία  έχουν υποστεί μεγάλες φθορές, καθώς δε συντηρούνται για πολλά χρόνια,  με συνέπεια να χρειάζονται σημαντικές παρεμβάσεις στην υποδομή τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ θα αποφασίσει για την εγκυρότητα των προσφορών, για το Ξενία Σκιάθου, μετά από εισήγηση των χρηματοοικονομικών και νομικών του συμβούλων και στη συνέχεια θα προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών.