Τέλος και στο δίκτυο καταστημάτων της Neoset

neoset_1Μετά το εργοστάσιο της Neoset που σταμάτησε να παράγει τον Μάρτιο του 2013 τίτλοι τέλους έρχονται και για το δίκτυο καταστημάτων που συνεχίζει να λειτουργεί μέσω offshore που είχε στήσει η διοίκηση στην Κύπρο.

Οκτώ εργαζόμενοι του εργοστασίου της εταιρείας στα Βασιλικά της Εύβοιας μέσω αίτησης πτώχευσης που είχαν καταθέσει και άλλοι 88 μέσω κύριας παρέμβασης πέτυχαν να παγώσουν τα σχέδια της διοίκησης να συνεχίζει ένα παρασιτικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα με την απόφαση του Πρωτοδικείου πλέον όλα τα περιουσιακά στοιχεία της NEOSET, συμπεριλαμβανομένων και των σημάτων της, αποτελούν πτωχευτική περιουσία, από την εκποίηση των οποίων θα ικανοποιηθούν οι κάθε είδους δανειστές της και το δημόσιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την απόφαση αυτή, το υφιστάμενο δίκτυο καταστημάτων της NEOSET, με όσα καταστήματα έχουν απομείνει σ’ αυτό, στην ουσία παύει την εμπορική του δραστηριότητα, αφού τον σήμα NEOSET αποτελεί πτωχευτική περιουσία, και θα πωληθεί προκειμένου να ικανοποιηθούν οι δανειστές της. Η απόφαση αυτή, βάζει τέλος και στην ισχύ των συμβάσεων franchising που είχε συνάψει η εταιρεία, αφού μετά την πτώχευσή της λύονται και αυτές. Τέλος, η απόφαση αυτή βάζει τέλος και στην προσπάθεια της διοίκησης της εταιρείας να μεταφέρει την φήμη και την πελατεία της εταιρείας σε παρασιτικό δίκτυο ιδιοκτησίας της Κυπριακής Offshore εταιρείας HAZAREZO ltd, παραπλανώντας το καταναλωτικό κοινό, στο οποίο παρουσιάζεται ως «δίκτυο NEOSET».

Η διοίκηση της εταιρείας, σε μια ύστατη προσπάθεια να διασώσει τον περιουσιακό πυρήνα της επιχείρησης από την επερχόμενη πτώχευση, δηλαδή το σήμα της, αμέσως μετά την απόρριψη της αίτησης υπαγωγής της στο άρθρο τον Ιούνιο του 2013, ενεργοποίησε το plan B, δηλαδή την ανάπτυξη παρασιτικού δικτύου NEOSET βάσει μιας σύμβασης που είχε υπογράψει τον Ιούνιο του 2012 με την Κυπριακή Offshore εταιρεία HAZAREZO ltd, και από τον Ιούλιο του 2013 άρχισε μέσω της εταιρείας furniture new line Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ιδιοκτησίας Hazarezo, άρχισε να αναπτύσσει παρασιτικο δίκτυο NEOSET, με καταστήματα στα Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ενώ απορρόφησε σταδιακά όλα τα προϋφιστάμενα καταστήματα του δικτύου NEOSET, με αποτέλεσμα σήμερα, στο πραγματικό δίκτυο διανομης NEOSET να ανήκει μόνο το εταιρικό της κατάστημα στον Άλιμο.

Μετά την έκδοση της πτωχευτικής απόφασης και η προσπάθεια αυτή της διοίκησης της NEOSET οδηγείται σε αποτυχία καθώς αφενός μεν οι συμβάσεις μεταξύ NEOSET και παρασιτικου δικτύου λύονται, αφετέρου διότι εναντίον του εν λόγω παρασιτικού δικτύου και της απόπειρας παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού έχουν ασκηθεί αγωγές, για την άρση της παράνομης και αθέμιτης πρακτικής του.

Αξίζει να αναφερθεί ότι πέρα από τις απαιτήσεις των εργαζομένων οι οφειλές της  Neoset εκτιμάται  ότι ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσό (περίπου 53 εκατ. Ευρώ) αφορά δανεισμό – βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο – τραπεζών. Οφείλει επίσης, περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ σε δεκάδες προμηθευτές και πιστωτές, μεταξύ άλλων, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, εταιρείες μεταφορών, ενοικίασης αυτοκινήτων και τηλεπικοινωνιών.

Τέλος, 658,1 χιλιάδες ευρώ στο Δημόσιο, όπως και περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.news24.gr