Ταχυδρομικά θα σταλούν τα αυτοκόλλητα ετικετών ασφαλιστικής ικανότητας του ΙΚΑ

ika_425x

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε σήμερα η Διοίκηση του ΙΚΑ, η αποστολή των αυτοκόλλητων ετικετών ασφαλιστικής ικανότητας για τη θεώρηση των ατομικών βιβλιαρίων υγείας ορισμένων κατηγοριών ασφαλισμένων για το ασφαλιστικό έτος 2014 (1/3/2014 – 28/2/2015) θα γίνει με ταχυδρομική αποστολή στις διευθύνσεις κατοικίας τους και όχι στους εργοδότες τους.

Αφορά τους υπαλλήλους υπουργείων (εφόσον υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ.), για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. – πλην Ο.Τ.Α. και ασφαλισμένους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες διέκοψαν τη λειτουργία τους εντός του 2013. Οι λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, αφού η αποστολή των αυτοκόλλητων ετικετών ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014 θα γίνει με τον ίδια διαδικασία που γινόταν κατά τα προηγούμενα έτη.

Για να εξασφαλιστεί η ορθή και έγκαιρη αποστολή των ετικετών στους συγκεκριμένους δικαιούχους έχει τεθεί στην διάθεση τους ηλεκτρονική υπηρεσία στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ (www.ika.gr / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους – Συνταξιούχους / Ενημέρωση Στοιχείων Διεύθυνσης Ασφαλισμένου), στην οποία καλούνται με τη χρήση του Α.Μ.Α., του Α.Μ.Κ.Α. και του Α.Φ.Μ. τους, να καταχωρήσουν τη διεύθυνση κατοικίας τους το αργότερο μέχρι 8 Δεκεμβρίου 2013.

Για οποιαδήποτε αδυναμία πρόσβασης στην υπηρεσία, οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων οποιουδήποτε Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να καταχωρηθούν τα ορθά ατομικά τους στοιχεία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ιδρύματος.

Μετά την 8η Δεκεμβρίου η ηλεκτρονική υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη, διότι θα πραγματοποιείται επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων. Όσοι δεν την χρησιμοποιήσουν θα λάβουν τις ετικέτες στη διεύθυνση κατοικίας τους, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Φορολογουμένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Taxisnet).