Τα πρώτα εκκαθαριστικά για τον ΦΠΔ

FPD

Η πρώτη αποστολή εκκαθάρισης «Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης (Φ.Π.Δ.)» ολοκληρώθηκε. Η αποστολή εκκαθάρισης, προβλέπεται από το άρθρο 44 του Ν.4111/2013, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν σε Φ.Π.Δ. μπορούν να τυπώσουν το εκκαθαριστικό τους σημείωμα από τον δικτυακό τόπο www.gsis.gr από την επιλογή «Υπηρεσίες προς Πολίτες – Φόρος Πολυτελείας».

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ακόμηπως κατά την πρόσφατη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οι φορολογούμενοι είχαν τη δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων των οχημάτων που αναγράφονταν, ωστόσο επειδή αυτό δεν θα είναι δυνατό στην δήλωση του οικονομικού έτους 2014, καλούνται να προχωρήσουν άμεσα σε διορθώσεις στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

Επίσης, οι περιπτώσεις στις οποίες οι μεταβολές (κυβισμού, έτους πρώτης κυκλοφορίας και μηνών χρήσης των αυτοκινήτων) οδήγησαν σε μείωση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης έχουν σταλεί στις κατά τόπους ΔΟΥ για έλεγχο με βάση την ΠΟΛ 1245 / 13.11.2013.

Τέλος μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr και από την επιλογή «Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου – Κατάσταση Οχημάτων», οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία των αυτοκινήτων που διαθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Σε όσες περιπτώσεις δεν δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν διαφορετικά στοιχεία στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να υποβληθεί συμπληρωματική – τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ το συντομότερο δυνατόν.