Συνελήφθη Αλβανός υπόδικος

Ç ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ ÐÑÏÅÂÃÇ ÓÅ ÓÕËËÇØÅÉÓ ÁÊÔÉÂÉÓÔÙÍ ÐÏÕ ÅÉ×ÁÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÈÅÉ ÓÔÇÍ ÐËÁÔÅÉÁ ÓÕÍÔÁÃÌÁÔÏÓ . ÔÁ ÌÅËÇ ÔÙÍ ÁÊÔÉÂÉÓÔÙÍ ÏÐÙÓ ÄÇËÙÓÁÍ ÓÕÌÌÅÔÅÉ×ÁÍ ÓÅ ÐÏËËÅÓ ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÅÓ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÊÁÉ ÓÔÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏ ÊÁÉ ÉÄÉÙÓ ÊÁÔÁ ÇÓ G20--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSIΣυνελήφθη στους Κήπους Έβρου, ένας Αλβανός  ο οποίος διώκεται με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, από τις Δικαστικές Αρχές της Ιταλίας

Συγκεκριμένα εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του για ναρκωτικά. Το οποίο επιβεβαιώθηκε όταν οι συνοριοφύλακες έλεγξαν το διαβατήριο του 30χρονου, που σκοπό είχε να φύγει από την χώρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Θράκης.