Συνεδρίαση σε “Στρογγυλή Τράπεζα” θα πραγματοποιήσουν οι υπουργοί Εργασίας

vroutsisΣτην ισπανική πρωτεύουσα βρίσκεται ο υπουργός  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι­σης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης, ώστε να συμμετάσχει στη συνάντηση των υπουργών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται σήμερα και εν συνεχεία στο Συμβούλιο Απασ­χόλησης της ΕΕ στο Λουξεμβούργο στις 20-21 Ιουνίου 2013.

Η συνάντηση στην Μαδρίτη, πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την “Στρογγυλή Τράπεζα” που θα προωθεί την απασχόληση των νέων στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη συνάντηση διοργανώνεται  από την καγκελάριο της Γερμα­νίας Α.Μέρκελ, στο Βερολίνο στις 3 Ιουλίου 2013 και στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι υπουργοί Εργασίας της ΕΕ.

Η “Στρογγυλή Τράπεζα” του Βερολίνου είναι η αρχή για μια πανευρωπαϊκή  αντιμετώπιση του μείζονος προβλήμα­τος της ανεργίας των νέων, ιδιαίτερα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, μέσω της διεύρυνσης των χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρο­μεσαίες επιχειρήσεις και της αναζήτησης αποτελεσματικών τρόπων εφαρμο­γής της πρωτοβουλίας “Εγγυήσεις για τους Νέους”.

Όσο στη συνάντηση της Μαδρίτης αλλά και στην αντίστοιχη του Βερολίνου στις 3 Ιουλίου, ο υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης αναμένεται ν’ αναδείξει τις επιπτώ­σεις της πρωτοφανούς ύφεσης τα πέντε τελευταία χρόνια στην απασχό­ληση των νέων στην Ελλάδα, προτείνοντας, παράλληλα, την υλοποίηση εκτεταμένων παρεμβάσεων που θα δίνουν κίνητρα στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη άνεργων νέων και τη δημιουργία νέων, πρόσθετων θέσεων εργα­σίας, ιδίως δε σε εξωστρεφείς, καινοτόμους και παραγωγικούς κλά­δους της ελληνικής οικονομίας.