«Στροφή 180 μοιρών και η Αττική θα αλλάζει πρόσωπο»

C51D5B56D161DBFD17525E40A5CD92F1«180 μοίρες και η Αττική αλλάζει πρόσωπο» είναι το σύνθημα- κεντρικό μήνυμα, με το οποίο κατέρχεται στην εκλογική αναμέτρηση για την περιφέρεια Αττικής ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Κατά την παρουσίαση των βασικών αρχών και κατευθύνσεων του συνδυασμού, σήμερα στον «Ελληνικό Κόσμο» ο κ. Κουμουτσάκος αναφέρθηκε στον κεντρικό ρόλο που οφείλει να διαδραματίσει η περιφέρεια Αττικής στην Ευρώπη των Περιφερειών, με δυναμικό, παραγωγικό και αισιόδοξο πρόσωπο, με πολίτες που έχουν δουλειές, ασφάλεια και αξιοπρέπεια, όπως είπε, επισημαίνοντας ότι γι αυτό χρειάζεται να γίνει στροφή 180 μοιρών.Κατά την ομιλία του, ο κ. Κουμουτσάκος ανέφερε ότι αποφάσισε να είναι υποψήφιος για την Αττική διότι πιστεύει στη νίκη, διότι η Αττική έχει ανάγκη να αλλάξει πρόσωπο και γιατί θέλει και μπορεί να υπηρετήσει αυτό τον ρόλο. Διότι η εμπειρία που απέκτησε ως ευρωβουλευτής βοηθά στην εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα, ιδεών για το μέλλον και πρόσθετων κοινοτικών πόρων προκειμένου αυτές να γίνουν πράξη.

Αναφερόμενος στους δεσμευτικούς άξονες με τους οποίους θα βαδίσει προς την εκλογική αναμέτρηση και μετά από αυτήν, είπε ότι ο πρώτος άξονας αφορά την κοινωνική συνοχή και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Αυτό θα το επιδιώξει μέσα από συνεργασία με την Εκκλησία και τα κοινωνικά δίκτυα, με τη δημιουργία ανάλογων υποδομών και ανάπτυξη δράσεων, και με την άντληση πρόσθετων κοινοτικών πόρων για στοχευμένες κοινωνικές δράσεις.

Δεύτερος άξονας είναι η ανάπτυξη και η απασχόληση. Θα επιδιωχθούν νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις και νέες θέσεις δουλειάς, κυρίως με επένδυση στην καινοτομία, την τεχνολογία της επικοινωνίας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην «έξυπνη εξειδίκευση» και τις νέες τεχνολογίες που αποτελούν κοινοτικό πρόταγμα για την αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ. Πέρα από την αξιοποίηση, χωρίς καμία καθυστέρηση, του ΕΣΠΑ, θα διεκδικηθούν πρόσθετοι κοινοτικοί πόροι, θα επιστρατευθεί ο θεσμός των ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) και θα αξιοποιηθούν νέες ιδέες βγαλμένες από τη διεθνή εμπειρία. Γι’ αυτό και, εφόσον επιλεγεί περιφερειάρχης Αττικής, θα ιδρύσει Γραφείο Σταθερής Εκπροσώπησης της Ένωσης Περιφερειών στις Βρυξέλλες, προκειμένου να διεκδικηθούν προγράμματα, να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα εμπειρία και τεχνογνωσία.

Τρίτος άξονας είναι η ανάδειξη των φυσικών και ιστορικών χαρακτηριστικών της Αττικής, των εμβληματικών περιοχών, των μνημείων του πολιτισμού και των χώρων της ιστορίας. Των παραλιακών μετώπων και των ορεινών της όγκων. Κι όλα με τελικό στόχο την εξωστρέφεια και την ελκυστικότητα, επισήμανε.