«Στο βωμό του φυσικού αερίου εξοντώνονται οι ΑΠΕ»

5A8B020366D8C2CF6F8065A29B7F0F97«Άρον άρον ψηφίζονται από τη Βουλή μέσα στο Σαββατοκύριακο στα πλαίσια του πολυνομοσχεδίου και οι διατάξεις της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Βελτιώσεις επί της ουσίας δεν παρατηρούνται, το αντίθετο μάλιστα, ενώ παράλληλα διέπονται από αντιεπενδυτικές λογικές», επισημαίνει ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Παραγωγών Ηλεκτρισμού Ελλάδος.

Ο Σύνδεσμος, καλεί όλους τους βουλευτές να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να μην μπει στο «ψυγείο» ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, ο τομέας των ΑΠΕ, οδηγώντας παράλληλα στην οικονομική καταστροφή εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες,

Όπως επίσης αναφέρει ο ΑΣΠΗ Ελλάς, «το ΥΠΕΚΑ συνεχίζει να αρνείται τη λογική ότι το ενεργειακό μίγμα της Χώρας χρήζει ενιαίας αντιμετώπισης και κατά συνέπεια τα μέτρα που προτείνει στερούνται αναλογικότητας και δίκαιης κατανομής των βαρών σε όλους τους συμμετέχοντες της αγοράς ηλεκτρισμού.

Επιβαρύνονται λοιπόν, 250.000 οικογένειες κυρίως μικροπαραγωγών ΑΠΕ για τις υπαρκτές στρεβλώσεις της συγκεκριμένης αγοράς, ενώ πρέπει να κατανέμονται τα βάρη και στις πέντε ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο, που συνεισφέρουν σημαντικά στην πρόκληση του ελλείμματος».

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο:

«Με το παρόν Σχέδιο Νόμου καλούνται οι Βουλευτές να ψηφίσουν στην ουσία για τη μεταφορά των χρημάτων από την πράσινη ενέργεια, που είναι περιβαλλοντικά φιλική και εγχώρια πηγή, στο φυσικό αέριο και τη μεγάλη ΣΗΘΥΑ, ενώ θα μπορούσαν να κάνουν τα κάτωθι:

• Να εκδοθεί εκπτωτικό-πιστωτικό τιμολόγιο στα πλαίσια της υποπαραγράφου ΙΓ3 και για τους ιδιωτικούς σταθμούς φυσικού αερίου, οι οποίοι λόγω των ΑΔΙ και του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους, έχουν εισπράξει κατά τα έτη 2012 και 2013 το ιλιγγιώδες επιπλέον ποσό των 900εκ.€, πριμοδοτούμενοι από το Κράτος χωρίς αυτό να έχει καμία απολύτως υποχρέωση.

• Να σταματήσει η ειδική μεταχείριση για τη ΣΗΘΥΑ, με το ανάλογο κόστος στο έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ όταν στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΓ3 μειώνεται περίπου στο μισό η ποινολόγηση μέσω της έκπτωσης που της παρέχεται σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες ΑΠΕ, φωτογραφίζοντας κατ’ ουσίαν εύνοια σε μια μόνο εταιρεία, την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.»

• Να πιστωθεί στον Ειδικό Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ για τις ΑΠΕ η επιστροφή του ποσού εξαιτίας της μειωμένης τιμής του φυσικού αερίου που είναι ευνόητο ότι δεν θα πρέπει να εισπράξουν οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί αναδρομικά, δεδομένου ότι έχουν ήδη αποζημιωθεί μέσω του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους.
Υπάρχουν όμως και ειδικότερα θέματα στο Σχέδιο Νόμου που χρήζουν ριζικής αλλαγής ώστε να μην παγιωθεί η ύφεση στον τομέα των ΑΠΕ

• Οι αναδρομικές μειώσεις της τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας σταθμών ΑΠΕ πάσχουν νομικά, αφού παρεμβαίνουν βάναυσα στις καταρτισμένες Συμβάσεις και συνεπώς αντίκεινται στις αντίστοιχες συνταγματικές διατάξεις.
Ιδιαιτέρως για τα φωτοβολταϊκά, τόσο οι αναδρομικές περικοπές όσο κυρίως η ποινολόγηση του τζίρου για το 2013 είναι ακόμη χειρότερες από το προηγούμενο κείμενο που είχε τεθεί σε διαβούλευση, και εξοντωτικές με συνέπεια να οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε δημεύσεις περιουσιών από τις τράπεζες χιλιάδων μικροεπενδυτών που πίστεψαν στη φερεγγυότητα του Ελληνικού Κράτους, επένδυσαν τα χρήματά τους σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τώρα βρίσκονται προ των πυλών πλήρους οικονομικού αδιεξόδου.

• Ο μειούμενος επανακαθορισμός της τιμολόγησης νέων αιολικών έργων στα πλαίσια της υποπαραγράφου ΙΓ5 είναι ακατανόητη ενέργεια τη στιγμή που η τιμή της αιολικής ενέργειας είναι χαμηλή και πλήρως ανταγωνιστική με τις υπόλοιπες συμβατικές τεχνολογίες, δηλαδή είναι φθηνότερη από τις ανταγωνιστικές μονάδες φυσικού αερίου, αφού σήμερα αμείβεται με Feed-in-Tariffπερίπου 90 ευρώ/MWh(πριν την επιβολή της σχετικής έκτακτης εισφοράς), έναντι των 105 ευρώ/MWh που στοιχίζει το ρεύμα από τις μονάδες φυσικού αερίου.

• Είναι αρνητικότατη η διευκρίνιση (περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΓ5) που προστέθηκε στην αρνητικότατη διάταξη με την οποία έχει δικαίωμα ο Υπουργός να αλλάζει με απόφασή του τις τιμές των ΑΠΕ δίνοντας «περίοδο χάριτος» δύο ετών, Η παραμονή της διάταξης αυτής θα επιδεινώσει τη δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης και θα πλήξει τα μεγάλα έργα (κυρίως αιολικά με διασυνδέσεις)τα οποία απαιτούν μεγάλο χρόνο υλοποίησης. Προτείνουμε να αποσυρθεί, είτε να εξαιρεθούν από αυτή οι περιπτώσεις συγκροτημάτων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης 150 MW και έργων Α.Π.Ε. που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου.

• Η κατάργηση της ετήσιας αναπροσαρμογής της τιμής (περιπτώσεις 1 και 2 της υποπαραγράφου ΙΓ8) δεν συνάδει με καμία οικονομική λογική και πρέπει να αναπροσαρμόζεται με βάση τον πληθωρισμό του προηγούμενου έτους.

• Να επανέλθει η διάταξη του προηγούμενου Ν. 4203/2013 για τη δυνατότητα αποζημίωσης του αυτοπαραγωγού για το ποσοστό του πλεονάσματος της ενέργειας που θα προέκυπτε από τον συμψηφισμό, διότι αυτό αποτελεί το ουσιαστικότερο κίνητρο για τους καταναλωτές να μπουν στη διαδικασία του netmetering.

• Τα προτεινόμενα μέτρα από πλευράς ΥΠΕΚΑ καταστρέφουν ακόμη περισσότερο την φερεγγυότητα του επενδυτικού κλίματος της χώρας μας τόσο στους εγχώριους όσο και τους ξένους επενδυτές οι οποίοι βλέπουν με αυτό τον βάναυσο τρόπο ότι δεν μπορούν με κανένα τρόπο να εμπιστευθούν το Ελληνικό κράτος και να επενδύσουν τα χρήματα τους.

Η ΑΣΠΗ Ελλάς καταλήγει: «Καλούνται όλοι οι Βουλευτές να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να μην μπει στο “ψυγείο” ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, ο τομέας των ΑΠΕ, οδηγώντας παράλληλα στην οικονομική καταστροφή εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, μένοντας στο απυρόβλητο πέντε μεγάλες οικογένειες, κάτι που έχει γίνει πλέον αντιληπτό από όλους. Επιπλέον πρέπει να όλοι οι Βουλευτές να προστατέψουν την φερεγγυότητα της χώρας μας αντιδρώντας στην επιβολή αναδρομικών περικοπών και εκπτώσεων επί εσόδων περασμένων οικονομικών χρήσεων».