Στο στόχαστρο των φοροελεγκτών τα εισοδήματα των αυτοαπασχολούμενων

theoxaaris

Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης σε συνέντευξή του  προαναγγέλει την πλήρη ενεργοποίηση των έμμεσων τεχνικών φορολογικού ελέγχου που προβλέπουν την εφαρμογή νέου τύπου «τεκμηρίων» για τον προσδιορισμό των φορολογητέων εισοδημάτων των αυτοαπασχολούμενων.

Θα προσδιορίζονται δηλαδή από τους ελεγκτές της εφορίας τα εισοδήματα των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, λαμβάνοντας υπόψη τους τα έσοδα και τα έξοδα κάθε ελεγχόμενου, τα περιουσιακά του στοιχεία, ακόμη και τις καταθέσεις του στις τράπεζες.

Οι φοροελεγκτές συγκεντρώνουν και θα αξιολογούν στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία που διαθέτει ο φορολογούμενος, τις επενδύσεις και τις συμμετοχές του σε επιχειρήσεις, τις καταθέσεις, τα δάνειά του, τις συναλλαγές του με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες και τα πάσης φύσεως έσοδα και εισοδήματα που έχει αποκτήσει.

Εάν το δηλωθέν εισόδημα είναι μικρότερο από αυτό που προσδιοοριστεί από τον έλεγχο, ο φορολογούμενος θα καλείται να δικαιολογήσει τη διαφορά που θα έχει προκύψει. Εάν δεν καταφέρει να αποδείξει τη νομιμότητα της προέλευσης των ποσών με τα οποία καλύφθηκε η διαφορά, τότε το το ποσό της διαφοράς «θα καταγράφεται ως αποκρυβέν και θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος που θα υπολογίζεται με συντελεστή φόρου 33%.