Στο “σφυρί” η ακίνητη περιουσία και φυλάκιση για τους φοροδιαφυγόντες

FORODIAFYGH

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή της επόμενες ημέρες από το Υπουργείο Οικονομικών, προβλέπονται νέα πολύ αυστηρά εργαλεία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Οι ποινικές διώξεις δεν θα έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα για τις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και τη διακίνηση “βρώμικου” χρήματος, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι παραβάτες που συλληφθούν δεχθούν να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό του πρόσθετου φόρου που τους έχει βεβαιωθεί.

Επίσης, η ποινή που θα επιβληθεί, δεν θα αίρεται,ακόμη κι αν οι παραβάτες προσφύγουν στα δικαστήρια. Το ποσό της φοροδιαφυγής, πάνω από το οποίο θα θεσπιστούν οι ποινές αυτές αναμένεται να καθοριστεί σε λίγες ημέρες. Επίσης η κινητή και ακίνητη περιουσία όσων συλλαμβάνονται για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, αλλά και για ψευδείς δηλώσεις «πόθεν έσχες», θα δημεύεται εντός 24 ωρών.

Σε ενέχυρο θα μπαίνουν τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συλληφθέντων για τις παραβάσεις «ηπιότερης» μορφής, ενώ στην περίπτωση δικαίωσης τελεσίδικα από τα δικαστήρια θα επιστρέφονται εντόκως τα ποσά. Όταν ισχύσει ο νόμος θα σταματήσουν οι ρυθμίσεις όπως π.χ. δόσεις, μείωση προστίμων, προσαυξήσεων κ.ά., για όσους δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, απέδωσαν αναλογούντες ή παρακρατούμενους φόρους και φόρους κατανάλωσης. Θα προβλέπονται ρυθμίσεις για όσους βρίσκονται σε αντικειμενική οικονομική αδυναμία να πληρώσουν τα χρέη.