Στο ΙΚΑ ή τον ΟΑΕΕ δικηγόροι, γιατροί και δημοσιογράφοι

127390-311212083904_4409

Λουκέτο φαίνεται ότι θα μπει, στα ευγενή ταμεία των γιατρών, δικηγόρων και δημοσιογράφων, αφού η έκθεση του ΟΟΣΑ είναι ξεκάθαρη, πως δεν υπάρχει δυνατότητα στην Ελλάδα για περισσότερα από τρία ταμεία.

Ως λύση προτείνεται τα λεγόμενα ευγή ταμεία να υπαχθούν στο ΙΚΑ ή τον ΟΑΕΕ.
Δηλαδή, το ΕΤΑΑ (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ των δημοσιογράφων να υπαχθούν είτε στο ΙΚΑ είτε στον ΟΑΕΕ και ταυτόχρονα όλα τα Ταμεία σε επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης στον ΕΟΠΥΥ.

Επιπλέον, στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι πρέπει να καταργηθούν οι διαφορετικές ρυθμίσεις και να καταρτιστεί άμεσα σχέδιο με χρονοδιάγραμμα για την ενοποίηση παροχών και εισφορών.