Στο 3,9% η ύφεση το 2013

Euros_573_355Στο επίπεδο του 3,9% διαμορφώθηκε η ύφεση στην ελληνική οικονομία, σε μέσα επίπεδα το 2013, από αρχική εκτίμηση για μείωση του ΑΕΠ κατά 3,7% και έναντι πρόβλεψης του προϋπολογισμού για ύφεση της τάξης του 4%.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), δημοσιοποίησε τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα οποία: Αναθεωρείται μεν επί τα βελτίω η μείωση του ΑΕΠ για το δ΄ τρίμηνο (σε -2,3% από -2,6%), αλλά, ταυτόχρονα αναθεωρούνται επί τα χείρω τα τρία προηγούμενα τρίμηνα (-6% αντί για -5,5% το α΄ τρίμηνο, -4% αντί για -3,7% για το β΄ τρίμηνο και -3,2% αντί για -3% για το γ΄ τρίμηνο).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι αναθεωρήσεις που έγιναν οφείλονται στη χρησιμοποίηση νέων στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα έως τώρα. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Δεκεμβρίου εισαγωγών και εξαγωγών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού). Σημειώνεται, ότι σε τρέχουσες τιμές, το ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 44,827 δισ. ευρώ, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο για δ΄ τρίμηνο, από το 2005.

Οι βασικές αιτίες για την ύφεση στην ελληνική οικονομία, είναι η πτώση της κατανάλωσης (με τον ρυθμό μείωσής της, πάντως, να επιβραδύνεται, λόγω, κυρίως, της τουριστικής κίνησης) και η συρρίκνωση των ιδιωτικών επενδύσεων. Ειδικότερα, η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε το δ΄ τρίμηνο πέρυσι, μείωση 0,8% (η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 0,2% και της Γενικής Κυβέρνησης κατά 2,6%). Ενώ, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 15,3% και ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου κατά 15,7%.

Στον αντίποδα, θετικά στο ΑΕΠ συνεισέφερε η εξέλιξη στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, με την αύξηση των εξαγωγών και τη μείωση των εισαγωγών. Το δ΄ τρίμηνο 2013, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εμφάνισαν αύξηση 0,5% (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,7% και οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,4%). Ενώ, μείωση 5,6% καταγράφηκε στις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 11,8%).

Συμπεριλαμβανομένου του 2013, η οικονομία βίωσε πέρυσι το 6ο συνεχόμενο έτος ύφεσης, καθώς το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,2% το 2008, κατά 3,1% το 2009, κατά 4,8% το 2010, κατά 7,1% το 2011 και κατά 6,9% το 2012. Για το 2014, ο προϋπολογισμός προβλέπει οριακή ανάπτυξη κατά 0,6%.