Στο 33,8% επί του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος της ΠΓΔΜ

euros (3)_483_355

Αυξημένο κατά 0,2% σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου 2013, είναι το ΑΕΠ της ΠΓΔΜ, το οποίο στα τέλη Αυγούστου 2013 ανήλθε στο33,8%

Το δημόσιο χρέος της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών της ΠΓΔΜ, στα τέλη Αυγούστου του 2013 ανήλθε σε απόλυτους αριθμούς στα 2,69 δισ.ευρώ, αυξημένο κατά 16 εκατ.ευρώ σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου του 2013, όπου είχε σημειωθεί μείωση κατά 0,6%.

Το εξωτερικό χρέος της κεντρικής κυβέρνησης της ΠΓΔΜ ανήλθε στα τέλη του Αυγούστου στο 1,61 δισ.ευρώ, αυξημένο κατά 3 εκατ.ευρώ σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου.

Το εσωτερικό χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, το οποίο δημιουργείται κυρίως από την έκδοση εντόκων γραμματίων και κρατικών ομολόγων που αγοράζουν συνήθως οι τράπεζες και τα επενδυτικά ταμεία, ανήλθε στο 1,08 δισ.ευρώ, αυξημένο κατά 13 εκατ.ευρώ.

Το επόμενο διάστημα, η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ προτίθεται να στραφεί κυρίως στον εσωτερικό δανεισμό για την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού του 2014, το οποίο υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 298 εκατ.ευρώ (3,5% επί του ΑΕΠ).

Σύμφωνα όμως, με το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2014, τα 162 εκατ.θα εξασφαλιστούν από εσωτερικό δανεισμό.