Στο 10,8% η συμμετοχή ιδιωτών στην ΑΜΚ

Στο 10,8 % διαμορφώθηκε το ποσοστό από την αύξηση του κεφαλαίου στην Εθνική. το οποίο προήλθε από ιδιώτες επενδυτές σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα 3/4 της συμμετοχής στην αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιήθηκαν μέσω της εξάσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.

Σχεδόν το 50% της αύξησης καλύφθηκε από κεφάλαια εξωτερικού, με αποτέλεσμα την εισροή επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα 500 εκατ. ευρώ.

Το 1/3 της αύξησης καλύφθηκε από εγχώρια νοικοκυριά, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 120.000 μετόχους και, όπως αναφέρει η τράπεζα, αντανακλά την ευρεία μετοχική βάση της Τράπεζας.

Ακόμα τα 2/3 καλύφτηκαν από μετόχους που ήδη είχαν μετοχική θέση.

Να σημειώσουμε τέλος ότι δεν χρειάστηκε να εκδοθούν υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίεethniki-trapezaς.