Στις 27 Ιουλίου το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου οικονομικών

6425FEAA8E68C58174F0A8206A41AEE7Στις 27 Ιουλίου θα πάρει από την που έχει αναλάβει την υλοποίηση των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, ο Γιάννης Στουρνάρας το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου.

Η Επιτροπή έχει αναλάβει να φτιάξει το περίγραμμα αρμοδιοτήτων  του υπουργείου Οικονομικών, το σχεδιασμό του νέου οργανογράμματος και τη κατανομή των θέσεων στις νέες οργανικές μονάδες ανά κατηγορία και κλάδο με βάση την οροφή των θέσεων που έχει υπολογιστεί για το υπουργείο

Ακόμα πιο σημαντικό όμως είναι, πως θα προσδιορίσει ποιες θέσεις καταργούνται και πλεονάζουν σε κάθε κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και θα εκπονήσει περιγράμματα θέσεων.

Σήμερα οι οργανικές θέσεις των εφοριακών υπαλλήλων ανέρχονται συνολικά σε 10.392 κατανεμημένες σε κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ενώ το προσωπικό του εφοριακού κλάδου που υπηρετεί σήμερα στις ΔΟΥ, στο ΣΔΟΕ, στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών καθώς και σε άλλες υπηρεσίες που έχουν οργανικές θέσεις του εφοριακού κλάδου ανέρχεται σε 9.472 υπαλλήλους. Επομένως υπάρχουν διαπιστωμένα κενά 1.000 περίπου οργανικών θέσεων στον εφοριακό κλάδο.

Το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου Οικονομικών που έχει περιγραφεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης προβλέπει την ενίσχυση των εποπτικών διευθύνσεων του υπουργείου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη διαχείριση του χρέους, συγχωνεύσεις γενικών διευθύνσεων, καταργήσεις εφοριών και τελωνείων, αλλαγές στο ΣΔΟΕ, κ.α.. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

-Ενδυνάμωση της νέας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με την σύσταση μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού και μονάδας επιχειρησιακού σχεδιασμού των ΔΟΥ. Μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε ενιαίο κτίριο.

-Οι δύο επιχειρησιακές μονάδες του ΣΔΟΕ θα συγχωνευθούν σε μία πανελλαδικής εμβέλειας, ενώ από το σύνολο των 120 ΔΟΥ και των 5 ελεγκτικών κέντρων θα συγκεντρωθεί ο έλεγχος και η αναγκαστική είσπραξη στις μεγαλύτερες εφορίες ανά την επικράτεια. Η αναδιοργάνωση ΔΟΥ και τελωνείων θα συνεχισθεί με μείωση των δομών και το 2014.

-Προβλέπεται η δημιουργία διεύθυνσης φορολογικής πολιτικής στη γενική διεύθυνση οικονομικής και φορολογικής πολιτικής και διαχωρισμός της από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Ομοίως, προβλέπεται η ενοποίηση του σχεδιασμού της οικονομικής φορολογικής και δημοσιονομικής πολιτικής και διαχωρισμός της από τη φορολογική διοίκηση.

-Προβλέπεται η ενδυνάμωση και αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Η δε Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους (Δ23) του ΓΛΚ προτείνεται να απορροφηθεί από τον ΟΔΔΗΧ, ο οποίος θα διατηρήσει τη θεσμική του αυτοτέλεια.

-Προβλέπεται η ενδυνάμωση της διεύθυνσης προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης.

Το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου Οικονομικών στηρίζεται στη παραδοχή της βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω του νέου Taxisnet και στην ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως ειδικές υπηρεσίες για μισθωτήρια συμβόλαια, επιστροφής ΦΠΑ, πιστοποίηση συμβολαιογράφων, ηλεκτρονική ταυτότητα ρυθμισμένων οφειλών, e-παράβολα αλλά και ειδικού συστήματος ανάλυσης κινδύνου για τον έλεγχο των φορολογικών υποθέσεων.