Στενή συνεργασία κυβερνήσεων – Αυτοδιοίκησης στο προσφυγικό, ζήτησε ο Καμίνης

ÁÈÇÍÁ-åêäÞëùóç ãéá ôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò ìåôáîý ÁÈÇÍÁ-åêäÞëùóç ãéá ôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò ìåôáîý Sumec Group Corporation & Attica Finance ÁÅÐÅÕ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï Äçìáñ÷éáêü ÌÝãáñï ôçò ÁèÞíáò.(EUROKINISSI-ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ) ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï Äçìáñ÷éáêü ÌÝãáñï ôçò ÁèÞíáò.(EUROKINISSI-ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

ÁÈÇÍÁ-åêäÞëùóç ãéá ôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò ìåôáîý ÁÈÇÍÁ-åêäÞëùóç ãéá ôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò ìåôáîý Sumec Group Corporation & Attica Finance ÁÅÐÅÕ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï Äçìáñ÷éáêü ÌÝãáñï ôçò ÁèÞíáò.(EUROKINISSI-ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ) ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï Äçìáñ÷éáêü ÌÝãáñï ôçò ÁèÞíáò.(EUROKINISSI-ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

«Η Ελλάδα αποδείχθηκε απολύτως απροετοίμαστη για την ένταση της προσφυγικής κρίσης και η κυβέρνηση άργησε να αντιληφθεί τις πραγματικές της διαστάσεις και να κινηθεί αναλόγως» ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, κατά την ομιλία του στην ετήσια σύνοδο του Concordia Summit, που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Καμίνης, υποστήριξε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των πόλεων, των κυβερνήσεων και της Κοινωνίας των Πολιτών, για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, επισημαίνοντας ότι «πολλές φορές οι δήμοι, με πολύ μικρότερους πόρους, ανέλαβαν, σε σύγκριση με τις κυβερνήσεις, πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από εκείνη που τους αναλογούσε».

Υπογράμμισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη οι πόλεις να δείξουν μεταξύ τους αλληλεγγύη και να συνεργαστούν με την τοπική κοινωνία, όπως, επίσης, απαραίτητη είναι η συνεργασία με τις Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για την υποδοχή και ένταξη προσφύγων και νόμιμων μεταναστών.

«Η πόλη της Αθήνας έχει προχωρήσει σε διεθνείς συνεργασίες, έγινε ομοφώνως δεκτή η πρότασή μας για δημιουργία Δικτύου Αλληλεγγύης των Πόλεων για το προσφυγικό» επισήμανε ο κ. Καμίνης, και επικαλέστηκε το παράδειγμα της δομής φιλοξενίας του Ελαιώνα -που φιλοξενούνται 2.500 πρόσφυγες- ως μοντέλο συνεργασίας μεταξύ του δήμου, της Πολιτείας, των Ηνωμένων Εθνών και των Εθελοντικών Οργανώσεων.

Πηγή: tanea.gr