Στα 1,70 ευρώ ανά μετοχή η ιδιωτική τοποθέτηση της Τράπεζας Πειραιώς

4CA465D39230868B9E423EC80E5B79A9Την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος, με τη συμμετοχή θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών, έχοντας τοποθετήσει 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές στην τιμή των 1,70 ευρώ ανά μετοχή, με συνολικό ύψος αντλούμενων κεφαλαίων 1,75 δισ. ευρώ Σημειώνεται ότι η τιμή 1,70 ευρώ αντιστοιχεί σε 114% ως προς τα ενσώματα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ανά μετοχή κατά την 31.12.2013 pro-forma για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετόχων που είναι προγραμματισμένες για την 28η Μαρτίου 2014, θα κληθούν να εγκρίνουν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από τις ΕΓΣ και με την επιφύλαξη της λήψης όλων των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων, θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές έως 102.941.176 νέες κοινές μετοχές (10% των νέων μετοχών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου), στην ίδια τιμή με την τιμή διάθεσης μετοχών στο διεθνές βιβλίο προσφορών.

Ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν τελικά στους επενδυτές του διεθνούς βιβλίου προσφορών θα μειωθεί ανάλογα ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση των μετοχών που θα καλυφθούν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Τα συνολικά αντλούμενα κεφάλαια από το διεθνές βιβλίο προσφορών και την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα ανέρχονται σε ?1,75 δισ. και στα πλαίσια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα εκδοθούν συνολικά 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές.

Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και οι Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και η BNP PARIBAS ως Διεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδος.