Σήμερα ολοκληρώνεται η αύξηση κεφαλαίου στην Εθνική

66DD4A0E64CB7C0122948C224E79A684Κάλυψη του 10% από την ιδιωτική συμμετοχή, αναμένουν οι αγορές από την Εθνική Τράπεζα.

Σήμερα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα διαφανεί πως επιτεύχθηκε ο στόχος για τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της τράπεζας, καθώς οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα προτίμησης τους, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για 25 εκατ. αδιάθετες μετοχές.

Όταν αυτό το ποσό συγκεντρωθεί και φτάσει μεταξύ  975,6 εκατ. ευρώ και 1,17 δισ. ευρώ, δηλαδή μεταξύ του 10% και του 12% των κεφαλαιακών αναγκών, η τράπεζα δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει στην έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Εθνική Τράπεζα θα παραμείνει ανεξάρτητη, αν κατά την διάρκεια της αύξησης γίνει η κάλυψη ενός ποσού  μεταξύ 800 εκατ. και 975,6 εκατ. ευρώ ( στη περίπτωση αυτή θα εκδώσει μετατρέψιμες ομολογίες).

Εάν δεν καλυφθεί ο στόχος του 10% -12% το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής θα αποφασίσει στις 17 Ιουνίου για την τυχόν έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και των warrants αναμένεται στις 25 Ιουνίου.