Σεμινάριο για όσους το οκτάωρο δεν είναι αρκετό

F212C311CC639157FF72101BAB7A3D4FΣε μια εποχή γενικότερης δυσκολίας, οι απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο έχουν πολλαπλασιαστεί και κάθε εργαζόμενος αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερο εργασιακό φόρτο απ’ ό,τι στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η παραγωγικότητα του.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει στις 10 Απριλίου σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση Χρόνου για Παραγωγική και Ποιοτική Εργασιακή Ζωή», το οποίο εστιάζει σε τέσσερα απλά βήματα για την ορθή διαχείριση του εργασιακού χρόνου, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την επίτευξη στόχων με ταυτόχρονη διατήρηση της προσωπικής ενέργειας του εργαζομένου.

Περιληπτική θεματολογία

Βήμα 1ο: Ορισμός και Κατανόηση του «Σημαντικού»
Βήμα 2ο: Αυτογνωσία και Στοχοθέτηση
Βήμα 3ο: Μεσοπρόθεσμη και Μακροπρόθεσμη Διαχείριση Χρόνου
Βήμα 4ο: Διατήρηση της Παραγωγικής Ενέργειας