Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2,5 δισ. ευρώ προχωρεί η Εθνική Τράπεζα

07CD7BE10998A6F14BCB735FC64564BFΤο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος απεφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Μαΐου 2014 προκειμένου να εγκρίνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τραπέζης μέσω εκδόσεως νέων κοινών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως 2,5 δισ. ευρώ.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δήλωσε την στήριξή του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ψηφίζοντας υπέρ της συγκλήσεως Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να πραγματοποιηθώ με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος προς θεσμικούς και άλλους επενδυτές που πληρούν τα κριτήρια.

Η Εθνική επιδιώκει την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως για άντληση έως 2,5 δισ. ευρώ νέων κεφαλαίων προκειμένου να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα μεταξύ των εγκεκριμένων ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων και των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ύψους 2,18 δισ. ευρώ. που έχει προσδιορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος και να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση υπό συνθήκες πλήρους εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, ώστε να διαθέτη μεγαλύτερη ευελιξία στην κεφαλαιακή της βάση, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 1,35 δισ. ευρώ όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Με την ολοκλήρωση των ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων η Εθνική θα διαθέτη δείκτη βασικών κεφαλαίων ύψους 18,2% και δείκτη Κύριων Βασικών Ίδιων Κεφαλαίων ύψους 11,7%.

Η Goldman Sachs International («GSI») και η Morgan Stanley & Co International plc («MS») θα είναι οι Διεθνείς Συντονιστές και Διεθνείς Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Γ. Ζανιάς, Πρόεδρος της ΕΤΕ δήλωσε τα εξής:

«Οι προσπάθειες της χώρας να δώσει νέα δυναμική στην οικονομία αρχίζουν και αποδίδουν καρπούς, καθώς η πρωτοφανής δημοσιονομική προσαρμογή σε συνδυασμό με την σημαντική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας δημιουργούν τις βάσεις για ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η πορεία προς την ανάκαμψη αναγνωρίζεται από τις διεθνείς αγορές, καθώς εκδηλώνεται ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τις εκδόσεις χρέους ισχυρών ελληνικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να επιστρέψει στις αγορές κεφαλαίου με στόχο την κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών.»

Ο κ. Α. Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ δήλωσε:

«Οι ελληνικές τράπεζες έχουν περάσει από μια πολύ δύσκολη περίοδο, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της αναδιάρθρωσης του χρέους του Δημοσίου (PSI) και τις επιπτώσεις που η ύφεση είχε για τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής, η Εθνική Τράπεζα αποκόμισε οφέλη από το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό της μοντέλο, με αποτέλεσμα να σημειώνει κέρδη από το 4ο τρίμηνο του 2012, και σήμερα να είναι σε θέση να επωφεληθεί από την βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Η προτεινόμενη έκδοση μετοχικού κεφαλαίου θα ενισχύσει σημαντικά τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, οι οποίοι, σε συνδυασμό με την ισχυρή της ρευστότητα, θα επιτρέψουν στην ΕΤΕ να συνεχίσει να λειτουργεί ως χρηματοπιστωτικός στυλοβάτης για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.»