Πτώση 3,5% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

indexΟ Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ( ΤΕ) του μηνός Σεπτεμβρίου 2013, σημείωσε μείωση 3,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2012, έναντι αύξησης 4,9% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΣΤΑΤ, αναφέρει:
1. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Σεπτεμβρίου 2013 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2013.

Η αύξηση του Γενικού Δ είκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 0,2%, το μήνα Σεπτέμβριο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δ είκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 0,2%
2. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Σεπτεμβρίου 2013 σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2012.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 3,5%, το μήνα Σεπτέμβριο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2012, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,5%
β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 6,4%