Πρόστιμα φωτιά για καπνίζοντες και καταστηματάρχες

kapnistesmagazia

Εντατικοί έλεγχοι ξεκινούν με εντολή του υπουργείου Υγείας. Τα συνεργεία θα επιβάλλουν πρόστιμα στους επιχειρηματίες που δεν έχουν συμμορφωθεί με το νόμο του 2011 αλλά και στους καπνιστές οι οποίοι κινδυνεύουν να πληρώσουν πρόστιμο έως και 500 ευρώ.

Το τέλος καπνιζόντων για τους καταστηματάρχες υπολογίζεται σε σχέση με το μοναδικό συντελεστή 0,548 (που καθορίζεται από τη χρέωση προς 200 ευρώ το τ.μ. ετησίως) πολλαπλασιαζόμενο με τα μέτρα και τις ημέρες εργασίας. Ο συντελεστής 0,548 προκύπτει αν διαιρέσουμε το 200 ευρώ το τ.μ. δια 365 ημέρες εργασίας. Συνεπώς 0,548 ευρώ το τ.μ την ημέρα κοστίζει ο χώρος καπνιζόντων.

Πρόστιμο 50 έως 500 ευρώ θα επιβάλλεται σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου.

Πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ θα επιβάλλεται σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων, που ανέχεται την παραβίαση των διατάξεων.