Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE: 51 υποτροφίες ύψους 770.000 ευρώ για το 2016

bybyeote3

Πενήντα μία (51) υποτροφίες ύψους 770.000 ευρώ ανακοινώνει η COSMOTE για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017, στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών που πραγματοποιεί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.

Πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο www.ote-cosmote-scholarships.gr, έως τις 14 Οκτωβρίου 2016. Το πρόγραμμα υποτροφιών COSMOTE 2016-2017 περιλαμβάνει 50 υποτροφίες ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€)[1] η καθεμία και την υποτροφία Ζαχαρίας Πιπερίδης ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€)[2] για πρωτοετείς φοιτητές στα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας.

Η υποτροφία Ζαχαρίας Πιπερίδης καθιερώθηκε πέρσι για πρώτη φορά στη μνήμη του διακεκριμένου στελέχους του Ομίλου ΟΤΕ που έφυγε από τη ζωή.  Βασικό κριτήριο για τη συμμετοχή υποψηφίων στο πρόγραμμα υποτροφιών είναι η εισαγωγή μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων σε πανεπιστήμια της ανώτατης εκπαίδευσης, με γενικό βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον δεκαέξι (16) και άνω. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα περιγράφονται στην αναλυτική προκήρυξη, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα των Υποτροφιών.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.ote-cosmote-scholarships.gr.  Μέχρι σήμερα έχουν απονεμηθεί συνολικά 530 υποτροφίες, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 3,6 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποτροφιών COSMOTE συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΟΤΕ, το οποίο διαχρονικά στηρίζει όχι μόνο την εκπαίδευση των νέων, αλλά στοχεύει στην ανάδειξη της καινοτομίας και στη μείωση του ψηφιακού χάσματος.

[1] 50 υποτροφίες ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€)

[2] την υποτροφία Ζαχαρίας Πιπερίδης ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€)

 

Πηγή: iefimerida.gr