Πρόγραμμα εξόδου από την τράπεζα Πειραιώς

B4DDE98950358F111B3DB8C4DCC24AFAΜε το νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης ξεκινάει τη δουλειά η τράπεζα Πειραιώς.

Θα έχει διάρκεια έως τις 2 Σεπτεμβρίου και στόχος είναι η αποχώρηση περίπου του 10% των 18.000 υπάλληλων, ωστόσο δεν υπάρχει ανώτατο όριο αποδοχής αιτήσεων.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πλήρης αποζημίωση και ισχυρά επιπλέον κίνητρα. Συνολικά, ο όμιλος απασχολεί 25.000 υπαλλήλους, εκ των οποίων οι 18.000 στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα χωρίζει τους εργαζόμενους του ομίλου σε δύο «κατηγορίες»: Στους εργαζόμενους της Αγροτικής Τράπεζας και στους εργαζόμενους της Τρ.Πειραιώς (συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι των υπόλοιπων τραπεζών).