Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η επίσκεψη και η χρήση του δικτυακού τόπου «NewsFox.gr» και όλων των sub domain που διατηρεί, εφεξής για όλα: «Site», υπόκεινται σε μια σειρά από κανόνες, όρους χρήσης και περιορισμούς που πηγάζουν από τις τεχνικές δυνατότητες της εταιρείας που δημιούργησε την πλατφόρμα ανάρτησης του περιεχομένου, Automattic, Inc., από τους παρόχους σύνδεσης με το διαδίκτυο (ISP’s), από το Ελληνικό και Διεθνές Δίκαιο, όπως επίσης και τους εθιμικούς κανόνες του Διαδικτύου (netiquette) και των χρηστών ηθών.

Η παρούσα σελίδα αποσκοπεί στην επεξήγηση των βασικών κανόνων χρήσης και συμμετοχής σας στο Site. Επιγραμματικά:

Με την είσοδό σας και τη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών αποδέχεστε πλήρως τους κανόνες, τους όρους χρήσης και τους περιορισμούς που υπάγεται αλλά και θέτει το Site, οι οποίοι ισχύουν άμεσα από την πρώτη σας επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο. Σε περίπτωση μη αποδοχής των αναφερομένων υποχρεούστε να αποχωρήσετε από το Site.

Το Site ενδέχεται να τροποποιήσει τους όρους χρήσης του, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Υποχρεούστε να ελέγχετε περιοδικά τη σελίδα αυτή, καθώς η συνεχιζόμενη χρήση του Site συνεπάγεται την αποδοχή των όρων, ακόμη κι αν αυτοί έχουν αλλάξει.

Αρμόδια δικαστική αρχή για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της παρούσας συμφωνίας ορίζεται το Πρωτοδικείο Αθηνών. Υπεύθυνοι κατά το Νόμο, εκπρόσωποι και κάτοχοι κάθε μορφής πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέει από το Site ορίζονται οι διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου. Τα πλήρη στοιχεία της διαχείρισης του Site είναι διαθέσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο που έχει νόμιμο συμφέρον, μετά από εξώδικο πρόσκληση.
Εάν κάποια διάταξη των όρων χρήσης κριθεί αντίθετη προς το νόμο (και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη), παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για πληροφορίες, διευκρινίσεις, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή νομικής ευθύνης, μπορείτε να επικοινωνείτε με e-mail στη διεύθυνση info at newsfox dot gr ή να κάνετε χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας. Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα απαντώνται – το αργότερο – εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

 

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Τα περιεχόμενα του Site διατίθενται, όπως σημαίνεται στο τέλος κάθε σελίδας του με ευκρινές γραφικό, υπό την άδεια «Creative Commons Attribution 3.0 Ελλάδα», εκτός κι αν υπάρχει ρητή αντίθετη ένδειξη. Πλήρες αντίγραφο της άδειας στα ελληνικά μπορείτε να ανακτήσετε εδώεδώ σε μορφή pdf). Αναλυτικότερα:

Τα περιεχόμενα του Site (εξαιρουμένων των σχολίων των επισκεπτών) αποτελούν προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας του Site και είναι ελεύθερη η αναπαραγωγή, η διανομή και η παρουσίαση τους στο κοινό, με προϋπόθεση την αναφορά στον/στη συγγραφέα και τον διαδικτυακό τόπο αρχικής δημοσίευσης του άρθρου (permanent link |en).

Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση, από το παρεχόμενο έργο, ανήκουν αποκλειστικά στο Site, εκτός κι αν υπάρχει ρητή αντίθετη αναφορά. Το Site διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή και σε κάθε περίπτωση τα πνευματικά, όπως και κάθε άλλης φύσης, δικαιώματά του στο παρεχόμενο έργο, καθώς και σε όλα τα μετέπειτα αντίγραφά τους, σε οποιαδήποτε μορφή και αν αυτά βρίσκονται.

Όλες οι προβαλλόμενες στο Site στατικές και κινούμενες εικόνες, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: φωτογραφίες, σχέδια, σκίτσα, γραφικά κλπ., αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους και διατίθενται με χρήση αδειών Creative Commons ή ως τμήμα δωρεάν προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως WordPress.comSitemeter.com κ.α. Κάθε εικόνα συνοδεύεται από σύνδεσμο προς το δημιουργό της, την αρχική τοποθεσία δημοσίευσης ή/και φιλοξενίας της, ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό, με αναφορά μέσα στο κείμενο (όταν πρόκειται για άρθρο) ή σε ξεχωριστή σελίδα του Site δημιουργημένη για αυτό τον λόγο (credits page), με παραπομπή προς τη μορφή άδειας σύμφωνα με την οποία είναι εφικτή η χρήση της.

Εξαιρούνται των παραπάνω και δεν αναγράφονται στοιχεία σε προβαλλόμενες διαφημίσεις ή εικόνες που διατίθενται δωρεάν από το δημιουργό τους, με σκοπό την προβολή ιστοχώρων ή αποτελούν σύμφωνα με τον ν. 2121/1993, «κοινό κτήμα» (public domain).

Οι επωνυμίες, τα λογότυπα και τα σήματα που περιλαμβάνονται στο παρόν Site και αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα τρίτων ανήκουν στη βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών και παρουσιάζονται μόνο για εκπαιδευτικούς ή/και ενημερωτικούς λόγους.

Οτιδήποτε εμφανίζεται στο παρόν Site και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή, για αυστηρά προσωπική χρήση και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άρση της άδειας χρήσης του περιεχομένου.

Το οπτικοακουστικό υλικό που παρέχεται από το Site, όπως βίντεο και βίντεο κλιπ από την υπηρεσία Youtube.com, δεν αποθηκεύεται σε κόμβους που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτό, αλλά προσφέρεται σύμφωνα με τη γενική άδεια χρήσης της εταιρείας YouTube, LLC. Το Site δε φέρει και δεν παρέχει καμιά εγγύηση για το προβαλλόμενο υλικό. Καμία αξίωση ή εγγύηση δεν μπορεί να απαιτηθεί για κείμενα ή υλικό που ελέγχει τρίτος δικτυακός τόπος και προβάλλεται στο Site.

 

Αποποίηση ευθυνών

Το Site περιέχει συνδέσεις ή/και παραπομπές (links) σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, που χειρίζονται τρίτα πρόσωπα, το περιεχόμενο των οποίων  δεν έχει απαραίτητα γνωστοποιηθεί σ’ αυτό. Το Site δε φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου αυτών των τόπων, καθώς δεν είναι τεχνικά εφικτός ο έλεγχός τους. Οι συνδέσεις και οι παραπομπές προς άλλες ιστοσελίδες προορίζονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του επισκέπτη στην πλοήγηση. Οι δηλώσεις που εμφανίζονται σε συνδεόμενες ιστοσελίδες τρίτων δεν μπορεί να θεωρηθεί πως εκφράζουν το Site και ειδικότερα δεν αποδίδουν και δεν μεταβιβάζουν ευθύνες στο Site για παραβιάσεις και παρανομίες τρίτων, που μπορούν να διαπραχθούν στις ιστοσελίδες αυτές.

Το Site δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, κατατεθέντων σημάτων και προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί από ιστοσελίδα στην οποία η πρόσβαση γίνεται μέσω ηλεκτρονικής παραπομπής (link).
Εν κατακλείδι, το Site δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη και δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων των οποίων η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω συνδέσμου ή παραπομπής.

Οποιαδήποτε πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων των τάσεων και των στατιστικών που παρέχονται μέσω του Site δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, απόλυτο δεδομένο, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική σας ευχέρεια να αξιολογήσετε ότι σας παρέχεται και να ενεργήσετε βασιζόμενοι στην ιδιωτική σας βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης από μέρους του Site.

Σχόλια και υποβολή υλικού

Αποδέχεστε ότι είστε και παραμένετε μοναδικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου / πληροφορίας / άρθρου / άποψης / κειμένου / υλικού που υποβάλλετε και ότι δεν θα υποβάλετε υλικό το οποίο είναι παράνομο, δυσφημιστικό, υβριστικό ή άσεμνο, ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, προσωπικά ή περιουσιακά, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, το ιδιωτικό απόρρητο τρίτων, κ.α.

Οποιασδήποτε μορφής υλικό υποβάλλετε, ιδέες ή άλλες προτάσεις που ενδέχεται να έχετε αναπτύξει κλπ., θα θεωρείται ότι συνοδεύεται από την εκχώρηση του, χωρίς υποχρέωση καταβολής αμοιβής δικαιώματος και άδειας για τη χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, απεικόνιση, μετάδοση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων και διανομή αυτού του υλικού, οπουδήποτε στον κόσμο, με οποιοδήποτε μέσο και οποιαδήποτε μέθοδο διανομής, μετάδοσης και απεικόνισης που υπάρχει ή θα υπάρξει στο μέλλον.

Το Site έχει δικαίωμα «μετριασμού» των σχολίων κατ’ επιλογή και χωρίς καμία υποχρέωση προς τρίτους, όπως και τροποποίησης, αλλαγής και διαγραφής αυτών χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Επίσης έχει το δικαίωμα απαγόρευσης του δικαιώματος σχολιασμού προς συγκεκριμένους χρήστες με αυτόματο (Akismet – comment spam blocker) ή χειροκίνητο τρόπο.

Οι χρήστες κατά το σχολιασμό στο Site υποχρεούνται, αφενός μεν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση του Site. Το περιεχόμενο αυτό είναι και παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το δημοσίευσε ο οποίος και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για αυτό.

Προσωπικά δεδομένα

Το Site δεν συλλέγει κανενός είδους προσωπικά δεδομένα. Παρόλα αυτά, ενδέχεται συνδεόμενες υπηρεσίες να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία σας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

– Εικονικό όνομα – Ψευδώνυμο χρήστη (username), προαιρετικά, π.χ. για την υποβολή σχολίου.

– Συνθηματικό (password), για τη σύνδεσή σας μέσω της υπηρεσίας WordPress.com/Gravatar.com στο λογαριασμό σας, ή μέσω της εφαρμογής OpenID, με συνεργαζόμενους τόπους, π.χ. για την υποβολή σχολίου.

– Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), π.χ. για την υποβολή σχολίου.

–  Διεύθυνση IP του υπολογιστή από τον οποίο αποκτήσατε πρόσβαση στο Site.

Το Site παρέχει το δικαίωμα σε συνεργαζόμενες υπηρεσίες να διατηρήσουν αρχεία αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορεί να αποθηκευτούν σε μη ελεγχόμενους από το Site δικτυακούς τόπους στατιστικών μετρήσεων:

– Η επίσκεψή σας στο Site με τη χρήση αρχείου text (cookie), που περιέχει μικρές ποσότητες ψηφιακών δεδομένων, που θα αποθηκευθεί στον Η/Υ σας, η διάρκεια της (visit length), η χώρα προέλευσής σας (country origin), η γλώσσα (OS language), το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή (OS), ο πάροχος υπηρεσιών σύνδεσης με το διαδίκτυο (ISP), και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά, χωρίς όμως να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του χρήστη / επισκέπτη.

– Η διεύθυνση IP του υπολογιστή από τον οποίο αποκτήσατε πρόσβαση στο Site.

Με την επίσκεψή σας στο Site παραχωρείτε το δικαίωμα στις συνεργαζόμενες με μας εταιρείες να συλλέξουν τα ως άνω προσωπικά σας στοιχεία.

Προσοχή: Το Site δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή χρήση και φύλαξη των προσωπικών δεδομένων σας που αποθηκεύονται από άλλες υπηρεσίες και δικτυακούς τόπους και δεν ελέγχονται απ’ αυτό, συνεπώς ουδεμία αξίωση, εγγύηση ή απαίτηση μπορεί να ζητηθεί από μέρους σας.

Αποζημιώσεις

Το Site, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού του τόπου.

Τα κείμενα, οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται το Site, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.
Το Site σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το διαδικτυακό του τόπο, είτε για κάποιο άλλο δικτυακό τόπο ή κόμβο μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο του.

Το Site διατηρεί το δικαίωμα της παύσης της λειτουργίας του και της διαγραφής όλου ή τμήματος του περιεχομένου του, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Site οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Site στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

29/04/2012

– * – Το παρόν αποτελεί έγγραφη συμφωνία και έχει πλήρη νομική ισχύ – * –