Οι πρυτάνεις ζητούν ειδική μέριμνα για τους αιώνιους φοιτητές

6CE9C49AC1E14C25711848D639744952Σύμφωνοι είναι οι πρυτάνεις με την αναγκαιότητα διευθέτησης του ζητήματος για τους φοιτητές που επί πολλά έτη έχουν αποδεδειγμένα εγκαταλείψει τις σπουδές τους. Ωστόσο επισημαίνουν την αναγκαιότητα της λήψης ειδικής μέριμνας για όσους φοιτητές προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, «ιδιαίτερα δε στις σημερινές συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, τα Πανεπιστήμια προτίθενται να προβούν στις σχετικές προβλέψεις στους υπό κατάρτιση οργανισμούς τους, οι οποίοι βαίνουν προς ολοκλήρωση».

Για το ζήτημα της διαθεσιμότητας του προσωπικού των πανεπιστημίων το Συντονιστικό διαπιστώνει μεγάλη καθυστέρηση. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «οι διαβεβαιώσεις του Υπουργείου περί ταχείας ρύθμισης δεν έχουν έως σήμερα υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση πλείστων όσων προβλημάτων στην καθημερινή λειτουργία των Ιδρυμάτων, τα οποία έχουν μείνει χωρίς το απαραίτητο προσωπικό».

Καθυστέρηση παρατηρείται και στη δυνατότητα αξιοποίησης των ταμειακών αποθεμάτων του προηγούμενου έτους, που είναι αναγκαία λόγω της δραστικής περικοπής της χρηματοδότησης των Ιδρυμάτων, καθώς και για την τελική έκδοση των αποφάσεων που απαιτούνται για την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για τη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. «Οι αποφάσεις αυτές εκκρεμούν από τον Οκτώβριο του 2013 και ενώ διανύεται ήδη το εαρινό εξάμηνο, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η άρτια διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών σε πολλά Πανεπιστημιακά Τμήματα».

Οι πρυτάνεις ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας για τα θέματα που προκύπτουν από τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όσον αφορά τη λειτουργία των Πανεπιστημίων, ενώ παράλληλα επιθυμούν την παραπομπή του θέματος στην Ολομέλεια του ΝΣΚ.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι οι πρυτάνεις κάνουν λόγο για την αναγκαιότητα άρσης των εγγενών ατελειών που χαρακτηρίζουν τις διατάξεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου «ως μη σταθερό, συστηματικοποιημένο και ασφαλές ρυθμιστικό πεδίο μείζονος και ζωτικής σημασίας ζητημάτων» για την εύρυθμη λειτουργία των ΑΕΙ.

Το Διευρυμένο Συντονιστικό εκφράζει την άποψη «ότι είναι μείζον ζήτημα, σε ό,τι αφορά στην ακαδημαϊκή δεοντολογία αλλά και στην πολιτική βούληση, όπως τα όργανα διοίκησης των Πανεπιστημίων εκλέγονται από τους καθηγητές του Ιδρύματος. Ως εκ τούτου, εάν κατά τη σχετική γνωμοδότηση, τα Συμβούλια Ιδρύματος έχουν τη διακριτική ευχέρεια επιλογής έως και μόνο ενός υποψηφίου για τις θέσεις διοίκησης των Ιδρυμάτων, παρά την πρόβλεψη για προεπιλογή 3 υποψηφίων, καταστρατηγείται το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής».

Λόγω της μείζονος σημασίας των ζητημάτων τα οποία πρόκειται να καθορίσουν τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης των Ιδρυμάτων κατά την προσεχή χρονική περίοδο, το Διευρυμένο Συντονιστικό της Συνόδου, όπως προειπώθηκε, ζητά την παραπομπή της γνωμοδότησης στην ολομέλεια του ΝΣΚ καθώς και άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.