Πάτρα: Aντιδρούν στην προτεινόμενη συγχώνευση τα Σχολεία στο Συγκρότημα Γλαράκη

Πάτρα: Aντιδρούν στην προτεινόμενη συγχώνευση τα Σχολεία στο Συγκρότημα Γλαράκη Κοινή ανακοίνωση Νηπιαγωγών, Δασκάλων και Γονέων

Tα Σχολεία  στο Συγκρότημα Γλαράκη (8ο – 9ο Δημοτικά, 10ο – 12οΝηπιαγωγεία) αντιδρούν στην προτεινόμενη  από τον απερχόμενο Δ/ντή Π.Ε. Αχαΐας συγχώνευσή τους σε  ένα  20/θέσιο Δημοτικό  και σε ένα  7/θ Νηπιαγωγείο.

Οι Σύλλογοι Γονέων, οι Σύλλογοι Διδασκόντων και οι Δ/ντές – Προϊστάμενοι των Δημοτικών – Νηπιαγωγείων του συγκροτήματος Γλαράκη  έχουν εκφράσει  προς το Δήμο Πατρέων, τον Δ/ντή Εκπ/σης Π.Ε και τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης, την  ανησυχία  και τις επιφυλάξεις τους για το  εάν η  εξέλιξη αυτή θα αποβεί τελικά προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης  και ζητούν την επανεξέταση και τροποποίηση  της γνωμοδότησης για να μη συγχωνευτούν τα συναυλιζόμενα  (με διαφορετικές σχολικές περιοχές) σχολεία – νηπ/γεία  του συγκροτήματος Γλαράκη  και για να  μην υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις σε μαθητές γονείς και εκπαιδευτικούς.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα  προβλήματα που θα προκύψουν από τη

συγχώνευση:

 • Γιγάντωση των σχολείων με διπλασιασμό των μαθητών οι οποίοι θα ανέλθουν,  σε 400 για το δημοτικό και 130 για το Νηπιαγωγείο.
 • Διατάραξη – υποβάθμιση  παιδαγωγικού κλίματος- προσωποκεντρικής παιδαγωγικής.
 • Μείωση δυνατοτήτων παρέμβασης σε μαθητές  με ειδικές συμβουλευτικές – μαθησιακές ανάγκες.
 • Ζητήματα αντιμετώπισης ενδοσχολικής βίας – ασφάλειας μαθητών σε σχέση και με τη θέση- διαρρύθμιση των  2 σχολικών κτιρίων.
 • Απρόσωπες – τυπικές   σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας  με επίπτωση στο σχολικό κλίμα.
 • Πιθανή  διαρροή μαθητών σε δεύτερο χρόνο.
 • Διατήρηση αναγκών  σε λειτουργικές δαπάνες.
 • Δημιουργία πολυπληθών τμημάτων μαθητών.
 • Απώλεια θέσεων  εκπ/κών –  βοηθητικού προσωπικού.
 • Eιδικά αντικειμενικά προβλήματα.

Πηγή: http://www.thebest.gr