Πάρνωνας: Ο Φορέας Διαχείρισης γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού παρέα με μαθητές

Τα Ηνωμένα Έθνη το 2003 καθιέρωσαν την 11ηΔεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Βουνού με σκοπό να τονίσουν τη ζωτική σημασία που παίζει το βουνό διαχρονικά στην ζωή του ανθρώπου και την ευθύνη όλων μας για την διατήρησή του ως μια ζωντανή οντότητα. Τα βουνά παγκοσμίως παρέχουν το περισσότερο πόσιμο νερό και φιλοξενούν πλούσιες ποικιλίες ειδών χλωρίδας και πανίδας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού, την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013, προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Άστρους. Οι πενήντα πέντε μαθητές της πέμπτης και έκτης τάξης μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους, παρακολούθησαν παρουσίαση με θέμα: «Όρος Πάρνωνα» από τον ξεναγό του Φορέα Διαχείρισης.

Η θεματολογία της παρουσίασης αφορούσε την ιστορία του όρους Πάρνωνα, τις ψηλότερες κορυφές, τη γεωγραφική και μορφολογική του θέση, αλλά και τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στον Πάρνωνα. Παράλληλα τονίσθηκε ότι ο Πάρνωνας, λόγω των σημαντικών οικοτόπων και ειδών του, έχει ενταχθεί στο Ευρωπαικό Δίκτυο Natura 2000 και έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενη περιοχή. H παρουσίαση ολοκληρώθηκε με προβολή βίντεο από σπάνια και απειλούμενα θηλαστικά όπως είναι η βίδρα και το τσακάλι και ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών για την σημαντικότητα του Πάρνωνα αναφορικά με το μυθολογικό του πλαίσιο.

Ο Πάρνωνας χαρακτηρίζεται από υψηλή ποικιλότητα τύπων οικοτόπων και βλάστησης με περισσότερους από 15 τύπους οικοτόπων Ευρωπαϊκής σημασίας (Παράρτημα Ι της  Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας») και Ελληνικού ενδιαφέροντος (εκτός Οδηγίας με μεγάλη εθνική σημασία).

Από όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα, στο όρος Πάρνωνα αυτοφύεται ένα μοναδικό δάσος με δρυπώδη άρκευθο ή δενδρόκεδρο (Juniperus drupacea). Βρίσκεται σε έκταση 740 στρ. αυτοφυούς δάσους στην περιοχή περιμετρικά της Μονής Μαλεβής, το οποίο λόγω της μοναδικότητάς του έχει κηρυχθεί ως Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης (ΦΕΚ 121/Δ/1980). Η περιοχή είναι σημαντική για τη μεγάλη οικολογική, βοτανική και επιστημονική της αξία και έχει χαρακτηρισθεί ως Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (ΚΥΑ 33999/2010).