Παραγράφονται χιλιάδες υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου

paragrafi1-600x300

Οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ έχουν στη διάθεσή τους εννέα εργάσιμες ημέρες, προκειμένου να ξεδιαλέξουν ανάμεσα σε χιλιάδες ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου τις πιο επικίνδυνες για φοροδιαφυγή και να εκδώσουν χειρόγραφες εντολές ελέγχου, προκειμένου να μην παραγραφούν στο τέλος του έτους.

Αν οι υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου υποστηρίζονταν από το σύστημα Elenxis, θα ήταν εφικτό η επιλογή των πλέον επικίνδυνων για φοροδιαφυγή να γίνει σχεδόν αυτοματοποιημένα.

Επειδή όμως, οι δηλώσεις της φορολογίας κεφαλαίου δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τα στοιχεία των επικίνδυνων για φοροδιαφυγή στα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Οικονομικών, η επιλογή των προς έλεγχο παραγραφόμενων υποθέσεων θα διενεργηθεί από τον προϊστάμενο της κάθε υπηρεσίας, αντλώντας τις υποθέσεις από τα τηρούμενα βιβλία αυτής, στα οποία είναι καταχωρημένες κατά έτος οι υποθέσεις της φορολογίας κεφαλαίου. Στη συνέχεια οι εντολές θα εκδοθούν χειρόγραφα.

Αυτό σε συνδυασμό με τον τεράστιο όγκο ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου την τελευταία δεκαετία, οδηγεί με σχετική ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι στο τέλος του έτους χιλιάδες ανέλεγκτες υποθέσεις θα παραγραφούν, μεταξύ των οποίων ουδείς μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να περιλαμβάνονται και υποθέσεις σημαντικής φοροδιαφυγής.