Όλα όσα δεν ξέρετε για την παιδική δυσλεξία

index

Τι είναι η δυσλεξία;
Δυσλεξία είναι η ειδική μαθησιακή δυσκολία που εντοπίζεται στο γραπτό λόγο και αφορά ιδιαίτερα την ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία.
Αποκλείονται τα παιδιά που έχουν χαμηλή νοημοσύνη και συχνές αλλαγές σχολικού περιβάλλοντος.
Πόσο συχνά συναντάται η δυσλεξία;
Σε ποσοστό 70-80% κληρονομική. Παρουσιάζεται στο 12-15% του πληθυσμού της γης. Υπολογίζεται ότι η δυσλεξία παρατηρείται στο 3% των παιδιών και σε αναλογία 4:1 αγόρια:κορίτσια.
Δυσλεξία παρατηρείται σε μεγαλύτερο ποσοστό σε αριστερόχειρες.
Ποια είναι τα αίτια;
Τα αίτια της δυσλεξίας είναι νευρολογικής φύσεως. Τα ακουστικά και οπτικά κέντρα του εγκεφάλου των δυσλεξικών ατόμων είναι 27% μικρότερα από εκείνα των μη δυσλεξικών ατόμων. Δεν είναι ασθένεια. Δεν είναι εμπόδιο.
Πρέπει με τα πρώτα λάθη να ανησυχήσουμε;
Μια μικρή επιβράδυνση ή δυσκολία στην εκμάθηση των πρώτων γραμμάτων, δεν σημαίνει οπωσδήποτε δυσλεξία. Μπορεί το παιδί για παράδειγμα να αντιμετωπίζει ένα παροδικό ή μονιμότερο ψυχολογικό πρόβλημα ή ίσως να υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τον δάσκαλο.
Ποια είναι κάποια από αυτά τα σημάδια;
Οι γονείς να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό όταν υπάρχει έντονη δυσκολία στους πρώτους μήνες της σχολικής εκπαίδευσης ή αν κάνει κάποια από τα τυπικά λάθη όπως παραλείψεις γραμμάτων, αντιστροφές γραμμάτων ή αριθμών.
Πόσο δύσκολη είναι η θεραπεία της δυσλεξίας;
Η δυσλεξία, αν διαγνωσθεί έγκαιρα, μπορεί να θεραπευτεί σε μεγάλο ποσοστό. Η έγκαιρη διάγνωση καθορίζει και την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισής της.
Πόσο διαρκεί η αποκατάσταση;
Αυτό εξαρτάται από την κάθε περίπτωση. Περίπου τους δύο πρώτους μήνες, το παιδί, οι γονείς καθώς και οι δάσκαλοι βλέπουν τα πρώτα σημάδια βελτίωσης.
Ποια είναι η επίδοση των μαθητών με δυσλεξία στα προφορικά;
Η επίδοσή τους είναι σαφώς καλύτερη στις προφορικές εξετάσεις απ’ ότι στις γραπτές.