ΟΑΕΕ: Φρένο στις προσωρινές συντάξεις για όσους οφείλουν πάνω από 20.000 ευρώ

oaee

Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ δε θα λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη στους εάν κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ.

Σε εγκύκλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, σχετική με τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης, αναφέρεται πως μετά την έκδοση της πράξης αναγνώρισης, εφόσον δεν είναι δυνατή η απονομή οριστικής σύνταξης σε διάστημα τριών μηνών (από την έκδοση), θα απονέμεται προσωρινή σύνταξη στους δικαιούχους μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία των 45 ημερών από την αναγνώριση.

Μετά την έκδοση της πράξης αναγνώρισης, εφόσον δεν είναι δυνατή η απονομή οριστικής σύνταξης σε διάστημα έξι μηνών (από την έκδοση), θα απονέμεται προσωρινή σύνταξη στους δικαιούχους μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία των 75 ημερών από την αναγνώριση.

Εάν κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος οφείλεται – συμπεριλαμβανομένης και της οφειλής από αναγνώριση χρόνων – ποσό μεγαλύτερο του 30πλάσιου του κ.ο. συντάξεων γήρατος του ΟΑΕΕ (για παλαιούς ασφαλισμένους) ή των νέων ασφαλισμένων (πλήρες ή μειωμένο) με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ δεν θα απονέμεται η προσωρινή σύνταξη και το αίτημα προσωρινής σύνταξης θα απορρίπτεται.

Ενδεχόμενη καταβολή μέρους της οφειλής -μετά την αίτηση συνταξιοδότησης- έτσι ώστε αυτή να περιοριστεί σε ποσό ίσο ή μικρότερο του προβλεπόμενου ορίου, δεν οδηγεί σε απονομή προσωρινής σύνταξης, αφού το ανώτατο όριο οφειλής εξετάζεται κατά τη υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

Με την πλήρη εξόφληση όμως των εισφορών από αναγνώριση – ακόμη και μετά την αίτηση συνταξιοδότησης – επιτρέπεται η απονομή προσωρινής σύνταξης αφού κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος δεν υφίσταται άλλη οφειλή που να υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο.