Ο Αλμούνια αποφασίζει για τη Eurobank!

eurobank-630x400Εντολές δίνει μέσα από επιστολή του ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χοακίν Αλμούνια για το πώς θα καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», οι εντολές αφορούν την Eurobank, καθώς οι υπόλοιπες τράπεζες θα καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες είτε αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα (Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank) είτε χωρίς αύξηση κεφαλαίου (Εθνική Τράπεζα).

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιστολή του κ. Αλμούνια αναφέρεται ότι:

• Οι τράπεζες θα πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα ενίσχυσης των κεφαλαίων τους και να αντλήσουν κεφάλαια από την αγορά.

• Η κρατική βοήθεια, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή.

• Η συμμετοχή του ΤΧΣ θα είναι περιορισμένη και μόνο στον βαθμό που οι προσφορές των ιδιωτών επενδυτών δεν ανταποκρίνονται στην εύλογη αξία της τράπεζας.

• Σε περίπτωση συμμετοχής του ΤΧΣ, θα προηγηθεί «κούρεμα» των ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης.

Στην επιστολή του ο κ. Αλμούνια υπογραμμίζει ότι καταρχήν οι τράπεζες θα πρέπει να προσπαθήσουν να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες μέσω αυξήσεων κεφαλαίου με τη συμμετοχή ιδιωτών, καθώς αυτό είναι το «κλειδί» για να ελαχιστοποιηθεί η κρατική βοήθεια. Σημειώνει, ωστόσο, ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, φαίνεται πως υπάρχει κίνδυνος ότι για την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών ώστε να καλύψουν ένα τόσο μεγάλο ποσό (σ.σ. η Eurobank χρειάζεται 3 δισ. ευρώ) θα πρέπει να δοθεί ένα υπερβολικά υψηλό discount σε σχέση με την εύλογη αξία της τράπεζας, που θα οδηγήσει σε μεγάλη απομείωση της συμμετοχής του ΤΧΣ. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να φανεί ότι ισοδυναμεί με τη μεταφορά αξίας από το Δημόσιο στους νέους ιδιώτες επενδυτές. Γι’ αυτό ο κ. Αλμούνια αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του ΤΧΣ στην αύξηση κεφαλαίου της Εurobank.