Οι νέες ρυθμίσεις για την θεώρηση βιβλιαρίων IKA

ÁÈÇÍÁ-ÊáôÜëçøç óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôïõ ÉÊÁ áðü ÁÌÅÁ.(EUROKINISSI-ÂÁÉÏÓ ×ÁÓÉÁËÇÓ)Την χορήγηση βιβλιαρίου υγείας με 50 ένσημα (αντί για 100) από το ΙΚΑ , προβλέπει νέα ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Εργασίας και θα εκδοθεί εως την 28η Φεβρουαρίου ενώ αναμένεται επίσης να εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις σχετικά με την περίθαλψη ανέργων.

Με τις νέες ρυθμίσεις θα παρέχεται βιβλιάριο υγείας στους ασφαλισμένους που έχουν 50 ένσημα το τελευταίο δεκαπεντάμηνο χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο ή μέσα στο 2013 .

Τα βιβλιάρια υγείας του ΙΚΑ στους εργαζόμενους που έχουν 50 ένσημα το 2012 λήγουν στις 28/2/2014 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που είχε εκδοθεί πέρσι. Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr εντός των ημερών , θα κατατεθούν οι νέες ρυθμίσεις που θα προβλέπουν την παράταση για έναν ακόμη χρόνο της προϋπόθεσης των 50 ενσήμων και συγκεκριμένα μέχρι την 28/2/2015.

Η ασφαλιστική κάλυψη θα ισχύει και για τα μέλη των οικογενειών των ασφαλισμένων.

Η ρύθμιση σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika.gr θα προβλέπει ότι στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ και στα μέλη οικογένειας τους, για την περίοδο από 1.3.2014 έως 28.2.2015, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2013), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

Τι ισχύει για την θεώρηση των οικογενειακών βιβλιαρίων του ΙΚΑ

Ο ΕΟΠΥΥ έχει κάνει γνωστό ότι δεν χρειάζεται θεώρηση για το οικογενειακό βιβλιάριο ΙΚΑ αφού με το αυτοκόλλητο θεώρησης του ατομικού βιβλιαρίου για το 2014 θα μπορούν να παρέχονται οι υπηρεσίες από τους παρόχους υγείας του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα οι ασφαλισμένοι που έχουν παραλάβει ή θα παραλάβουν το αυτοκόλλητο θεώρησης του ατομικού βιβλιαρίου υγείας ΙΚΑ καθώς και όσοι διαθέτουν ήδη θεωρημένο βιβλιάριο υγείας για το ασφαλιστικό έτος 2014, δεν χρειάζεται να προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΙΚΑ για θεώρηση του αντίστοιχου οικογενειακού βιβλιαρίου των προστατευόμενων μελών της οικογένειας τους, εφόσον αυτά είναι σύζυγοι ή τέκνα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί να προσκομίσουν στους παρόχους υγείας το μη θεωρημένο οικογενειακό βιβλιάριο υγείας μαζί με το αντίστοιχο ατομικό βιβλιάριο υγείας.

Βιβλιάριο ΙΚΑ σε ανέργους

Με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί θα παρατείνεται την ρύθμιση που λήγει στις 28/2/2014 και παρέχει περίθαλψη στους ανέργους από 29 ετών έως και 55 ετών.

Έτσι με την παράταση αυτή που προωθείται από το υπουργείο Εργασίας η ασφάλιση ανέργων για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται και για το 2014 έως την 28η Φεβρουαρίου 2015

Οι προϋποθέσεις για την συνέχιση της ασφάλισης των ανέργων είναι ότι οι ανασφάλιστοι άνεργοι ηλικίας από 29 έως 55 ετών καλύπτονται για 2 χρόνια από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ήταν ασφαλισμένοι πριν από τη διακοπή της εργασίας τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει 600 ημέρες ασφάλισης. Από το 30ο έτος οι ημέρες ασφάλισης αυξάνονται κατά 100 ημέρες για κάθε έτος.