Νέα δημοπρασία εντόκων την Τρίτη

assets_LARGE_t_420_54210273Την άντληση 1,25 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις αγορές θα επιδιώξει την ερχόμενη Τρίτη, 16 Ιουλίου, η Ελλάδα, καθώς θα προχωρήσει σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί¬ναι η Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 (Τ+3). Δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.