Νέα δημοπρασία εντόκων με άντληση 1,625 δισ.

assets_LARGE_t_420_54210273Νέα έξοδο στις βραχυπρόθεσμες αγορές χρέους πραγματοποίησε την Τρίτη η Ελλάδα, αντλώντας 1,625 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων.

Το ενιαίο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,02%, αμετάβλητο σε σχέση με τη δημοπρασία του Ιουνίου, όπως ανακοίνωση ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).