Να κυρηχθεί ο ΦΑΠ αντισυνταγματικός ζητά πολίτης που προσέφυγε στο ΣτΕ

StE

Φορολογούμενος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας  και ζητάει να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η επιβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Φυσικών Προσώπων, που επιβλήθηκε τη διετία 2011-2012.
Η υπόθεση θα εκδικαστεί από το ΣτΕ με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης, με διαδικασίες «εξπρές» και η πιλοτική απόφαση που θα εκδοθεί θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Ο πολίτης, που  δηλώνει ότι δεν έχει εισόδημα εξαιτίας «της ραγδαίως πτώσης της επαγγελματικής του δραστηριότητας» προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας να κριθούν αντισυνταγματικά, παράνομα και αντίθετα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα εκκαθαριστικά σημειώματα ΦΑΠ των ετών 2011 και 2012, με τα οποία υποχρεώνεται να καταβάλει για κάθε ένα έτος το ποσό των 14.887 ευρώ.

Ο φορολογούμενος τονίζει στην προσφυγή του ότι έχει τρία ακίνητα, εκ των οποίων στα δύο έχει την ψιλή κυριότητα και στο τρίτο την πλήρη κυριότητα. Παρ’όλα αυτά, και τα τρία ακίνητα, όπως επισημαίνει, δεν του αποφέρουν κανένα εισόδημα.

Αναφέρει ακόμα πως η επιβολή του ΦΑΠ προσκρούει στο άρθρο 4 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο η επιβολή φόρου επιτρέπεται μόνο εάν υπάρχει φοροδοτική ικανότητα και στην περίπτωση αυτήν πρέπει να είναι ανάλογη με τον βαθμό που υπάρχει. Όπως διευκρινίζει, οι διατάξεις του φορολογικού νόμου που αφορούν τον ΦΑΠ αντιβαίνουν το άρθρο 5 του συνταγματικού χάρτη, καθώς το ύψος του φόρου δεν συναρτάται προς τη φοροδοτική ικανότητα του φορολογούμενου.