Μια πρώτη ματιά στο iOS 7.1

6AA40CA232B2A1A292E1AE0EF4579517