Μέχρι αύριο η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων

sugkentrkatastaseis

Μέχρι αύριο 28 Νοεμβρίου οι υποβολές των συγκεντρωτικών καταστάσεων, ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.
Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη πως προτίθεται να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή νομοθετική διάταξη, σύμφωνα με την οποία ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής όλων των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2012, καθώς και των ισοζυγίων για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ανεξαρτήτως του καταληκτικού ψηφίου του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υπόχρεου, ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2013.

Σημειώνεται πως οι  καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1,2,3,4,5, 6,7,8 και 9 έχουν ήδη λήξει και κανονικά θα έπρεπε να έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε όλους όσους εκπρόθεσμα υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις καταστάσεις στο Τaxisnet.

Αυστηρά πρόστιμα θα επιβληθούν για μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή, καθώς και για ανακριβή υποβολή των συγκεντρωτικών, αφού με βάση την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπονται τα εξής:

-Παραλείψεις ή ανακρίβειες μέχρι του ποσού των 14.673 ευρώ και μη υποβολή στοιχείων εφόσον ο υπόχρεος υποβάλλει τα στοιχεία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή της άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής μέχρι του ποσού των 14.673 ευρώ τιμωρούνται για όσους τηρούν βιβλία Α΄ κατηγορίας με πρόστιμο 300 ευρώ, με Β’ κατηγορίας 600 ευρώ, ενώ για τους υπόχρεους βιβλίων Γ΄ κατηγορίας το πρόστιμο ανέρχεται σε 900 ευρώ.

-Μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ή υποβολή εκπρόθεσμα μετά το τέλος του έτους της προθεσμίας υποβολής ή παράλειψη καταχώρησης αντισυμβαλλομένων ή ανακριβής καταχώρηση αξίας για παραλείψεις ή ανακρίβειες πάνω από το ποσό των 14.673 ευρώ, μετά το τέλος του έτους, τιμωρούνται για όσους τηρούν βιβλία Α’ κατηγορίας με πρόστιμο 900 ευρώ, με Β΄ κατηγορίας το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.800 ευρώ, ενώ για όσους τηρούν Γ΄ κατηγορίας το πρόστιμο ανέρχεται σε 2.700 ευρώ.

Το υπουργείο μετά από αντιδράσεις πολιτών και φοροτεχνικών αποφάσισε πως όλες οι καταστάσεις θα θεωρούνται εμπρόθεσμες – και ως εκ τούτου δεν θα επιβληθούν πρόστιμα- αρκεί να κατατεθούν έως τις 28 Νοεμβρίου.