Με τρία εργαλεία ρυθμίζει τα δάνεια το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Ευνοϊκές ρυθμίσεις με μείωση επιτοκίων επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής και ¨πάγωμα¨μέρος του κεφαλαίου είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για να ρυθμίσει τα δάνεια δανειοληπτών που βρίσκονται στο ¨κόκκινο¨.

Ειδικότερα, με τη νέα πολιτική ρυθμίσεων και με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα από την επεξεργασία περισσοτέρου του 50% των αιτήσεων υπαγωγής σε αυτήν, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα :

Για το 47%, παράλληλα με τη δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής, θα υπάρχει μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου 1%, μέσω του θεσμού της επιβράβευσης

Για το 20%, παράλληλα με την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής, θα υπάρχει και μείωση του επιτοκίου από 1% μέχρι 2,9% ενώ

Για το 33%, δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονα για επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής, μείωση κατ΄ ελάχιστον 2,5% του επιτοκίου και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για δανειολήπτες, που ιδίως λόγω της πολιτικής ρυθμίσεων του 2012 (καταβολή μέρους της δόσης, με αποτέλεσμα την αύξηση του χρέους τους) η σημερινή πρόταση πιθανώς δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, υφίσταται η δυνατότητα εξέτασης κατά περίπτωση, μέσω της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων.

Πηγη newsit.gr